Fortsat kvotekøb i blinde

Trods det afgørende og langsigtede forlig forleden omkring de økonomiske rammer for EU’s landbrugspolitik er der fortsat stor usikkerhed omkring de elementer, der er en del af kommissionens forslag til midtvejsevaluering.

Vore mælkeproducenter kender ikke de økonomiske konsekvenser, når der skal gives bud på mælkebørsen med frist 15. november 2002.

EU-Kommissionens forslag om at afkoble de kommende mælkekvotepræmier har bidraget med et helt afgørende spørgsmål for mælkeproducenter:

- Er det jorden hos køberen eller sælgeren af kvote på novemberbørsen 2002, som fra 2005 får kompensationen for, at interventionsprisen for mejeriprodukter reduceres?

Ingen kan foreløbig levere svaret, og vore producenter må derfor fortsat byde på børsen uden viden om det meget centrale spørgsmål.

I stedet skal støtten gives som et fast hektarbaseret tilskud med udgangspunkt i den støtte, som landmanden i en historisk referenceperiode over et, to eller tre år har modtaget gennem de nuværende støtteordninger. Støtten skal altså følge jorden - ikke den faktiske produktion.

Afkoblingen vil også gælde de mælkekvotepræmier på 18,7 øre pr. kg mælk, som indfases fra 2005-2008 som kompensation for, at mindstepriserne for skummetmælkspulver og smør reduceres og dermed forventes at presse mejeriernes afregning ned.

Problemet er, at Kommissionen ikke har fastsat referenceperioden i det skriftlige oplæg, man fremlagde for Ministerrådet i juli. I øvrigt har man heller ikke præciseret, hvor lang perioden skal være. Dermed er der tre mulige scenarier:

Hvis referenceperioden allerede er passeret, beholder sælger præmien.

Hvis referenceperioden endnu ikke er indledt, tilfalder præmien køber. Det samme gælder naturligvis, hvis afkoblingen aldrig gennemføres.

En tredje mulighed er, at køber og sælger kommer til at dele præmien i fald, der skal ses på gennemsnittet i en flerårig referenceperiode.

Vi ved, at der først senere vil blive fremlagt mere detaljerede beslutningsforslag, hvilket betyder, at der ikke inden fristen for indgivelse af bud på børsen vil være klarhed om spørgsmålet.

Konsekvensen er, at ingen ved om kvoter, der omsættes på den kommende børs, medfører kvotepræmie eller ikke. Det er altså ikke klart, om købers eller sælgers jord siden tildeles de 18,7 øre pr. kg kvote, som præmien udgør ved fuld implementering i 2008.

Der er siden forslaget til midtvejsevalueringen blev fremført, blevet stillet mange spørgsmål, som ikke er blevet besvaret.

Han udtalte endvidere omkring midtvejsevalueringen, at han vil lytte til regeringscheferne, men hovedelementerne i midtvejsevalueringen forbliver uforandret.

Mælkeproducenten må således vente med spænding..

Læs også