Andelsformand efterlyser engagement

Andelsbevægelsen har et overordnet mål: At sikre andelshaverne de bedste priser. De gode priser er imidlertid ikke en selvfølge. De kræver engagement – også fra andelshaverne, pointerede Danske Andelsselskabers formand på organisationens generalforsamling.

Det er med den danske andelsbevægelse som med den danske velfærd: Den er en succeshistorie, som mange af os tager for givet uden egentlig at tænker over, hvordan succesen videreudvikles.

Det bekymrer formanden for Danske Andelsselskaber, Bent Juul Sørensen, som på organisationens generalforsamling appellerede til større engagement hos andelshaverne i landbruget.

- Andelssamarbejdet, med alt hvad dertil hører, er forudsætningen for, at de mindre virksomheder, som vore landbrug nu engang er, kan overleve på længere sigt uden at sætte selvstændigheden over styr. Det er dybest set det centrale i vores arbejde.

- Det bør vi forklare bedre. Også over for medlemmerne selv – måske især de yngre, som tager andelsselskaberne som en selvfølge, man ikke nødvendigvis behøver engagere sig i, pointerede Bent Juul Sørensen i sin årsberetning.

- Andelsselskaberne sikrer landmanden, at han kan afsætte sine produkter. Og vi har været dygtige til at få nogle priser, vi kan være bekendt, sammenlignet med konkurrenterne. Skal vi også kunne det i fremtiden, kræver det, at vi udvikler selskaberne, og at vi lægger de rigtige strategier. Disse strategier kræver accept og penge fra andelshaverne. Derfor skal vi være fælles om opgaven, og derfor er aktivt ejerskab afgørende for os i andelssektoren, for vi arbejder jo sammen for at styrke hinanden.

- Eller som en kollega sagde på et kvægmøde for nyligt, hvor andelsselskaberne rolle blev diskuteret:

»Jamen, handler det her i virkeligheden om at få den bedste mælkepris? Det kunne I da bare have sagt!«

- Det er lige netop den bedste afregning, det handler om i sidste ende. Den har vi sagt masser af gange. Men vedkommende har måske ikke lyttet med. Derfor må vi også sige, at det altså kræver engagement begge veje, hvis vi skal flytte tingene i den rigtige retning. Folk er nødt til at deltage aktivt, hvis vi skal have udviklet tingene, påpeger Bent Juul Sørensen.

- Kan vi få fat i 40 procent, er det slet ikke så tosset. Vi ligger vel omkring de 30 procent i dag. Men vi må da også erkende, at denne store gruppe har krav på, at de møder vi holde, foregår på et højt informationsniveau. Ellers vælger folk jo at gå til andre ting, som også optager dem. Her har vi måske ikke være dygtige nok.

- Vi skal måske også holde lidt større møder i andelsregi, hvor der virkelig er plads til, at meningerne virkelig kan brydes. Det er nemlig ofte på de større møder, meningsudvekslingerne virkelig sker, og vi har da bestemt også brug for, at også kritikerne kommer til orde, siger Bent Juul Sørensen, der erkender, at de ikke mindst er hos de unge, det kniber med engagementet i andelsbevægelsen.

- Vi gør en stor indsats over for de unge. Ikke mindst uden på landbrugsskolerne, hvor jeg virkelig føler, vi har fat i en konstruktiv dialog med de unge siger han, og får opbakning fra Danmarks Landboungdom’s formand Lars Hansen:

- Det, andelsselskaberne gør i dag, hvor de møder de unge ude på skolerne, er den rigtige vej at gå. Vi har virkelig haft nogle gode andelsdebatter. Så andelsselskaberne har fat i noget af det rigtige. De skal bare styrke indsatsen yderligere, vurderer Lars Hansen.

- Det er jo lidt paradoksalt, at vi bliver beskyldt for at udvikle alt for store og moderne selskaber, samtidig med at andelsbevægelsen af og til forbindes med noget, der var engang.

- Her har vi nok selv en del af skylden i vores fokus på kommunikation til baglandet. Mit råd til medlemmerne og deres selskaber skal derfor være, sideløbende at slå dørene op for offentligheden. Lad os kommunikere med samfundet. Vi har en god historie at fortælle. Ikke mindst at vi er ejet af medlemmerne, og at det er os selv, påpegede Bent Juul Sørensen på andelsselskabernes generalforsamling.

(Foto: Henrik Sieben/Landbrugs-Nyt)

Det pointerede formanden for Landsforeningen Den lokale Andel, Jørgen Damgaard, på generalforsamlingen i Danske Andelsselskaber.

Over for Effektivt Landbrug understreger han, at andelsselskaberne med købet af KFK ikke også har købt selskabets kunder.

- Vi skal gøre os fortjent til at få KFK-kunderne. De følger ikke automatisk med i handlen. Vi må også være ærlige og erkende, at vi hidtil ikke har været dygtige nok over for denne gruppe landmænd - for så havde de jo ikke handlet hos KFK. Der ligger altså virkelig et stykke arbejde foran os i den sammenhæng, påpeger Jørgen Damgaard, og tilføjer:

- Det vil virkelig være en styrke for os i andelssektoren, hvis de tidligere KFK-kunder bliver knyttet til os som medlemmer.

- De unge skal kende andelsbevægelsens historie. Her skal vi virkelig sætte ind på landbrugsskoleniveau. Det er selvfølgelig altid godt, når vi ude i verden fortæller om den danske andelsbevægelse. Men vi må ikke glemme indsatsen herhjemme. Det er afgørende, at vi formår at få folk til at sige vi og ikke de om de andelsselskaber, vi som landmænd selv ejer, understreger Den lokale Andel’s formand.

Også Danish Crown repræsentant John Brædder pointerede på andelsselskabernes generalforsamling vigtigheden i at få fat i de unge:

- Ofte lyder det, at vi frådser med pengene i andelssektoren. Her har vi virkelig en opgave i at få forklaret de unge landmænd, hvad andelsbevægelsen går ud på. Vi skal have forklaret den enkelte, at han ikke kun er bruger af sit andelsselskab – han er også ejer, påpegede John Brædder.

Læs også