Kvægbruget lønner bedst

Landsgennemsnittet for driftslederes månedsløn hos svineproducenter er 1.000 kroner lavere end de tilsvarende driftsledere hos mælkeproducenterne, som topper med et gennemsnit på 27.000 kroner.

Stik imod forventningen viser en ny undersøgelse, at ansatte i kvægbruget får mere i løn end deres kolleger i svinesektoren. Lønforskellen opvejes dog af, at ansatte i kvægbrug har en lidt længere arbejdstid end svinefolkene.

Gennem en 24-dages periode kunnet klikke sig ind og udfylde et spørgeskema på www.jobpaalandet.dk, som er en af de mest besøgte jobportaler for arbejdsgivere og arbejdstagere i landbruget. 442 valgte at udfylde spørgeskemaet om det følsomme emne, heraf er 315 arbejdstagere og 127 arbejdsgivere, fortæller Ivan Baadsgaard, Landbrugets IT-Hus, der har stået bag undersøgelsen.

- Disse tal dækker dog over meget store udsving. For eksempel har arbejdsgivere med tre eller flere ansatte ofte en funktionæransat leder og så nogle elever. Derfor viser et gennemsnit måske ikke det typiske niveau, fordi der er så stor spredning mellem de dyreste og billigste medarbejdere i denne kategori, forklarer Ivan Baadsgaard.

Mere end halvdelen af arbejdsgiverne svarer i øvrigt, at lønniveauet for en nyuddannet faglært landmand efter afslutningen af landmandsuddannelsens modul 2 bør ligge på 17.000-18.000 kroner om måneden. Beløbet nævnes for en indsats på 37 timer ugentligt og eksklusiv kost og logi.

Ifølge besvarelserne ligger de ansattes arbejdstid på svinebedrifterne i gennemsnit på 37-40 timer pr. uge, mens deres kolleger på kvægbedrifterne gennemsnitligt angiver 40-44 timers arbejde pr. uge.

- Men det overrasker mig, at landsgennemsnittet for driftsledernes månedsløn hos svineproducenter er 1.000 kroner lavere end de tilsvarende driftsledere hos mælkeproducenterne, som topper med et gennemsnit på 27.000 kroner pr. måned, siger Ivan Baadsgaard.

- Ligeledes er det interessant, at der samlet set er en tendens til lidt højere lønninger i det nordlige Jylland. Kun når det gælder ansatte medhjælpere hos svineproducenter, viser der sig den markante afvigelse, at det sydlige Jylland her ligger klart højere end det øvrige land, nemlig 18.330 kroner mod et landsgennemsnit på 15.200 kroner i månedsløn.

- I modsætning til svinebedrifterne har ansatte hos kvægfolk delte arbejdstider og starter meget tidligt om morgenen. Desuden er weekendvagterne længere på en kvægbedrift end i en svineproduktion.

- I sådan en undersøgelse kommer det vel også frem, at der generelt er lidt flere ansatte på den enkelte svinebedrift, end vi ser det hos kvæget. Det kan jo betyde, at en ansat på en kvægbedrift ofte står alene med et større ansvar end på svinebedriften.

- En fuldbåren fodermester på et kvægbrug vil sikkert blive benævnt som en driftsleder på et svinebrug. Og på visse store svinebedrifter findes der endda driftsledere i hvert staldafsnit eller på hver lokalitet, hvis produktionen er spredt på flere ejendomme.

- Hvis jeg forestiller mig en driftsleder på en kvægbedrift, vil jeg tænke på en person, der har det overordnede ansvar for både mark og stald.

- Hos kvæget bruger vi nok ikke det, man kunne kalde »virksomhedssprog« så meget som svineproducenterne. Jeg tror, svinefolkene lægger lidt mere status i titlerne end vi kvægfolk, siger kvægformanden med et slet skjult glimt i øjet.

- Og så skal man heller ikke underkende, at grisene fylder lidt mere østpå. Og det er jo nok fra den kant, det mere moderne virksomhedssprog kommer.

Læs også