EU-kompromis: En sejr for fornuften

– Udvidelsen af EU med de øst- og centraleuropæiske lande samt Malta og Cypern har længe haft højeste prioritet for dansk landbrug. Selv om det er vigtigt at understrege, at betingelserne for EU-udvidelsen endnu ikke er færdigforhandlet, er der grund til at glæde sig, fordi der nu er fastlagt nogle rammer, som giver landmændene bedre muligheder for at tage bestik af fremtiden, siger Peter Gæmelke.

Han nævner i den forbindelse følgende konsekvenser af den fransk-tyske aftale:

- Agenda 2000 fastholdes. Dermed ved vi, at der ikke iværksættes egentlige reformer af EU’s landbrugspolitik før efter 2006

- De finansielle rammer for landbrugspolitikken er lagt frem til 2013. Det betyder på den ene side en gradvis reduktion i landbrugsstøtten, men omvendt er det nu også slået fast, at landbrugsstøtten ikke totalt afvikles

- Inden 2007 vil der skulle vedtages en ny reform af EU’s landbrugspolitik. Det vil kræve lange og svære forhandlinger at enes om, hvordan reduktionerne gennemføres, samt i hvilken retning EU’s landbrugspolitik skal bevæge sig

- Med den aftale, der nu tegner sig, har EU sikret sig et godt udgangspunkt i de kommende WTO-forhandlinger, da man allerede nu har taget højde for en yderligere reduktion i landbrugsstøtten, som er hovedemnet i WTO-forhandlingerne

Peter Gæmelke understreger dog, at aftalen vil indebære en vanskelig omstillingsproces for de danske landmænd.

– Det er derfor helt afgørende, at de danske rammevilkår sikrer dansk landbrug lige konkurrencevilkår med andre EU-lande. Får vi det, er jeg optimistisk omkring dansk landbrugs muligheder for fortsat at udvikle sig i et EU, hvor landbrugsstøtten reduceres, fastslår Peter Gæmelke.

Læs også