Amtspolitiker: Landbrugets skal ikke ønske sig central VVM-styring

Formanden for Ribe Amt’s udvalg for teknik og miljø advarer landbruget mod at droppe amterne til fordel for en central VVM-styring. Gør man det, ryger den nødvendige fleksibilitet, vurderer han.

- Det vil ikke være i landbrugets interesse, hvis arbejdet med VVM-sager fratages amterne og lægges i centralt, statsligt regi.

Ordene kommer fra formanden for Ribe Amts udvalg for teknik og miljø, Thyge Nielsen (V).

Thyge Nielsens advarsel kommer efter, at Landboforeningernes formand, Peter Gæmelke, i Effektivt Landbrug i sidste uge slog fast, at hvis ikke amterne får hanket alvorligt op i rækken af stærkt kritiserede og langsommelige VVM-sager, så vil landbruget bede om at få en central VVM-styring og dermed komme af med amterne.

Thyge Nielsen driver selv en svinegård i Årre nordøst for Esbjerg, og har forud for sin amtspolitiske karriere i flere år været formand for Ribe Amts Landboforeninger. Netop nu venter han på, at Naturklagenævnet skal tage stilling til hans ønske om at udvide svinebedriften hjemme på gården i Årre.

Det er med andre ord en mand, der kender VVM-møllen fra begge sider af skrivebordet, der nu advarer landbruget mod at få en central VVM-styring.

- Jeg tror dog ikke på en hurtigere sagsbehandling i statsligt regi. Samtidig forsvinder den fleksibilitet, vi kan lægge i sagerne lokalt, hvis man går fra at lade amterne køre VVM-sagerne og over til en statslig styring. En statslig styring vil nemlig betyde, at man vil holde sig strikt til de udpegninger, der ligger, og ikke tage de nødvendige lokale hensyn, pointerer Thyge Nielsen.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra Peter Gæmelke, der før bladets deadline var i Mexico.

- Vi har brug for nogle klare regler og nogle helt klare signaler fra Christiansborg om, hvordan udviklingen skal gå. Som tingene kører i dag, bruges VVM politisk ude i amterne, og det er et problem. Nogle steder har det allerede taget overhånd, vurderer Thyge Nielsen, og tilføjer sarkastisk, at han forstår, at der skal laves en stor VVM-redegørelse, når der bygges en Storebæltsbro.

- Men i mange sager omkring udvidelser i landbruget skyder man gråspurve med kanoner, og man ser kun på enkeltsager i stedet for at se tingene i den nødvendige sammenhæng, pointerer han.

- Det ville da være logisk, at man vurderede den samlede miljøbelastning i området. Men det har vi ikke mulighed for i dag, for vi får ikke indberetninger om, når landbrugene lukker, og der dermed forsvinder en miljøbelastning, som burde kunne fratrækkes hos naboen.

Ifølge Thyge Nielsen lander der en VVM-sag på skrivebordene i Ribe Amt hver eneste dag.

- Den slags kan jo lægge enhver forvaltning død, pointerer han, og fortsætter:

- Selvom vi har en ny sag hver dag, er det værd at holde fast i, at antallet af dyreenheder i Ribe Amt ikke er gået op de seneste 10 år. Dyrene er blot flyttet. Og selvom vi i det kvægtunge amt har købt mere mælkekvote, er kvotestigningen ikke større end den ydelsesstigning, dyrene præsterer. Derfor produceres der mere mælk med samme antal dyr, slutter Thyge Nielsen.

Læs også