Små landbrug er velkomne i en fusion

Landboforeningerne er klar til en fusion med Dansk Familielandbrug. Men familiebrugene skal ikke regne med at få flere indrømmelser, end de har fået nu.

Så klar lød meldingen fra formand for Sønderjysk Landboforening og viceformand i Landboforeningerne, Gert Karkov, i forbindelse med et ekstraordinært delegeretmøde i LandboSyd i Aabenraa.

Og ifølge Gert Karkov er lighederne mellem de to organisationer da også langt større end forskellene. Begge har haft medlemstilbagegang, der har kunnet mærkes i regnskaberne, og begge har et ønske om at bevare og styrke et konkurrencedygtigt og bæredygtigt landbrug, der skal kunne håndtere de stigende krav til erhvervet fra både politikere og forbrugere.

Desuden er det fælles værdigrundlag at bevare og sikre selvejet for både små og store landbrug.

Ved fusionen får den nye organisation en bogført formue på godt 315 millioner kroner, hvoraf de 51 millioner kroner bliver bragt ind via familielandbrugene.

- Vi har givet det, vi kan, så nu er det »take it or leave it«, lød meldingen fra Gert Karkov i forbindelse med mødet forleden.

Han påpegede, at familielandbrugene med seks bestyrelsesmedlemmer i den nye bestyrelse vil få en stærk repræsentation, samtidig med at medlemmerne vil kunne se klækkelige besparelser i kontingentbetalingerne

Samtidig tror Gert Karkov ikke, at der vil opstå problemer omkring forskellige politiske og interessemæssige holdninger i den ny bestyrelse, da Dansk Familielandbrug og Landboforeningerne deler mening omtrent 95 procent hen ad vejen.

Læs også