Einshøj udpeget som ledende kvægkonsulent

Den vestfynske kvægbrugskonsulent kan fortsætte fodringsrådgivningen sammen med ledelsen af kvægmedarbejderne, som til december flytter fra Ørbækvej til Vissenbjerg.

I hans sted har Fællesudvalget for Kvæg i Fyns Amt nu ansat kvægbrugskonsulent Per Einshøj (54) som ledende kvægbrugskonsulent på Fyn. Han fortsætter dog sit virke som fodringsrådgiver i Landbrugsrådgivningen NordVestfyn i det omfang, tiden tillader det.

Muligheden for at tilknytte den vestfynske kvægbrugskonsulent, der er særdeles anerkendt for sin faglige dygtighed og ikke bange for at gå nye veje, til den ledende konsulentstilling for fynsk kvægbrug, opstod, fordi stillingen ikke længere er fuldtidsstilling.

Årsagen hertil er, at kvægavlsdelen, dvs. sekretærarbejdet for Kvægavlsforeningen Fyn og personaleansvaret for inseminører og ansatte på tyrestationen i Fangel, fra nytår overgår som et led i fusionen til den nye Kvægavlsforeningen Danmarks regionskontor i Brørup.

Siden sin agronomuddannelse i 1974 har Per Einshøj virke på Vestfyn. Først i fire år som økonomikonsulent i Aarup Omegns Landboforening og siden som fodringskonsulent.

For Gyllings vedkommende er det aftalt, at han i halvandet år frem til han fylder 62 år fortsætter som RDM-konsulent på Fyn og et endnu ikke helt fastlagt område uden for øen - under den nye Kvægavlsforeningen Danmark. Hans arbejdsplads bliver ligeledes i det nye center i Vissenbjerg.

Formanden for Fællesudvalget for Kvæg, Lars Iversen, glæder sig over, at det med erfarne Per Einshøjs overtagelse af ledelsen er lykkedes internt på Fyn og omkostningsmæssigt at tilpasse sig såvel til den nye organisatoriske struktur som de færre køer og besætninger i området.

Læs også