Integration i gartneribranchen

Garta amba har pr. 1. september overtaget Bøg Madsen Gartnercenter A/S, der er et datterselskab af Bøg Madsen A/S.

Med tilbagevirkende kraft fra 1. september 2002 har andelsselskabet Garta amba overtaget aktierne i Bøg Madsen Gartnercenter A/S og Bøga Gartnercenter A/S samt aktiviteterne vedrørende salg af gartneriartikler i det tyske selskab Bøg Madsen Gartnercenter GmbH.

Overtagelsen og det deraf følgende samarbejde mellem de to store firmaer, som begge er etableret blandt andet i Odenses sydvestlige erhvervsområde ved Højme, sker blandt andet som en følge af den øgede konkurrence inden for forretningsområdet materialer og artikler samt hjælpe- og forbrugsstoffer til gartnerierne. Den nyeste og største konkurrent på dette marked er det DLG-ejede GASA Horti Supply A/S, som blev stiftet 1. juli i år.

Det er målt på omsætningen ca. 20 procent af Bøg Madsen-koncernens aktiviteter, der nu afhændes. Koncernens samlede omsætning udgjorde i 2001 godt 600 mio. kr., men i indeværende år har virksomheden ekspanderet meget kraftigt på plantesiden, både i Danmark og i Holland. Frem til i dag har Bøg Madsen koncernen i alt beskæftiget ca. 210 medarbejdere – et antal som nu reduceres til ca. 180.

Garta amba er en medlemsejet virksomhed, der blev stiftet i 1918 som en indkøbsforening omkring væksthusgartnerier. I dag har Garta 3900 medlemmer, repræsenterende alle grene af gartnerierhvervet. Garta er en grossist- og handelsvirksomhed, hvis formål er at skaffe medlemmerne indkøbsfordele.

Garta, som fremover vil operere på det danske, svenske og nordtyske marked, vil have en omsætning på knap 400 mio. kr. og ca. 80 medarbejdere.

- Vi vil fremover primært beskæftige os med plantehandel, siger Bøg Madsen A/S’ bestyrelsesformand, Jens Bøg Madsen. Man kan sige, at opgaverne fordeles sådan, at Garta med fokusområde som indkøbs- og forsyningsvirksomhed for de grønne erhverv ligger i den første ende af forsyningskæden, mens Bøg Madsen som salgsselskab inden for blomstereksport vil koncentrere sig om afsætning af færdigproduktionen.

Begge parter ser frem til et tæt samarbejde til fælles gavn. Således vil Jens Bøg Madsen deltage i hele integrationsprocessen for at sikre en hurtig, effektiv og positiv overgang for både medarbejdere og den fremtidige virksomhed.

Læs også