Forskning skal sikre danske jordbær

Et projekt på Danmarks JordbrugsForskning med fokus på nye sorter, forlængelse af sæsonen og nye dyrkningsmetoder skal fastholde og udbygge de danske jordbærs markedsandel.

Derfor har Danmarks JordbrugsForskning i Årslev i samarbejde med frugt- og bærerhvervet igangsat et projekt, som nu kører på femte og sidste år.

- Formålet er at skabe en indbringende og miljørigtig produktion, således de friske danske jordbær kan fastholde og udbygge deres image og markedsandele, siger forskningsleder Holger Daugaard, der står i spidsen for projekt »Bedre Jordbær«.

Fokusområderne er forbedrede sorter, en forlængelse af sæsonen samt optimering af gødskningen. Med hensyn til sortsvalget er det lykkedes at finde robuste sorter, som ikke er følsomme for skadedyr og sygdomme. Især har den engelske sort Florence vist god smag og høj produktivitet, og med den hollandske Kimberly-sort er der opnået helt forbløffende forsøgsresultater indenfor såvel produktivitet som smag.

På forskningscentret ved Årslev findes dyrkningsforsøg med såvel dækning med plast som dyrkning i tunnel for at fremskynde planterne, ligesom anvendelse af sene sorter og forskudt plantning indgår for at kunne forlænge sæsonen til hen i sensommeren.

- Vi har kunnet strække sæsonen helt hen til 15. august ved at plante jordbær omkring den 15. juni, og suppleres det med overdækning vil sæsonen måske kunne yderligere forlænges, mener forskningslederen, der tilføjer, at en sæson på et par måneder for danske jordbær også er et ønske fra detailhandlen.

Forsøgsarealerne, som fremvises på torsdag i forbindelse med maskinudstillingen på Statens JordbrugsForsknings fynske afdeling, indeholder synlige bevis for, at det kan lykkes at frembringe jordbær tidligt på året. I onsdags var de første bær i en plasttunnel allerede rødlige.

- Ved at måle næringsindhold i bladene i begyndelsen af sæsonen og sammenholde det med jordens næringsstoffer vil vi kunne frembringe normtal, som jordbæravlerne allerede i den indeværende sæson vil kunne gødske efter. Derved får man et præcist redskab, som både kan gavne miljø og økonomi i bedriften.

Holger Daugaard håber, at fremvisningen af de mange tiltag på jordbærområdet på torsdag eftermiddag og aftenens opfølgning med et foredrag med mulighed for spørgsmål vil øge interessen for denne så traditionelle, danske bærafgrøde.

- I det hele taget håber vi, at de 500-800 gæster, som forventes til Årslev den 23. maj, vil benytte lejligheden til at besøge vore dyrkningsforsøg og vor stand for at hente oplysninger og gerne komme med gode ideer og erfaringer fra bedriften derhjemme.

- Især i disse år med vigende kornpriser bør der sættes fokus på mere intensive afgrøder, der tilmed frembringer attraktive produkter. Men når det er sagt, så er der naturligvis den barriere, at eksempelvis dyrkning af jordbær indebærer, at man må »ned af traktoren«, nævner forskningslederen sluttelig.

Læs også