6300 besøgte Agrimark 2002

Den store landsdækkende maskindemonstration, der i sidste uge blev afviklet for anden gang ved Hedensted, blev en succes.

- Vi har kun grund til at være tilfredse, siger Kaj Pedersen, Danske Landbrugsmaskinfabrikanter. Kunderne var seriøse og udtrykte stor tilfredshed med arrangementet. Den store demonstration i marken er den bedste måde at præsentere vores maskiner på.

Kaj Pedersen ser allerede frem mod den næste udgave af AgriMark i 2004 og kunne da forestille sig et arrangement torsdag og fredag i stedet for fredag/lørdag.

- Fredag var den bedste dag. Det kan være et tegn på, at landmænd hellere vil bruge hverdage end weekender på at tage til maskindemonstration. Det vil vi drøfte i komiteen, slutter Kaj Pedersen.

Initiativtagerne til AgriMark 2002 er Danske Landbrugsmaskinfabrikanter og Landskontoret for Bygninger og Maskiner.

Læs også