Hyperaktivitet i seniorklubberne

Fynske seniorklubber byder på mange oplevelser for medlemmerne i den tredje alder. Socialt samvær, kulturlivet og rejser er dominerende.

Omkring 800 medlemmer er aktive som seniorer i klubber, der er etableret de seneste år med udspring i fynske landboorganisationer.

En nærmere omtale af den første af slagsen fra 1996, Sydfyns Seniorklub, kan ses på foregående side, og af oversigten her på siden fremgår den fynske klubaktivitet for seniorerne.

Seneste skud på stammen kommer fra Fyns Familielandbrug. Her afholdtes i torsdags et orienteringsmøde, hvor tovholderen Andreas Lindstrøm, Otterup, sammen med de fremmødte skulle tage stilling til at oprette en seniorklub.

Generationen af nutidens seniorer er dem, der i starten af tilværelsen har været med til at synge »I alle de riger og lande«, når der var gymnastik i forsamlingshusene.

De er mennesker, som nyder det festlige, folkelige og fornøjelige i hinandens selskab. Der bliver sunget til, når pianisten spiller an til »Sneflokke kommer vrimlende« på en kold februardag.

På Vestfyn er det Arne Jørgensen, Nørre Aaby, som bekræfter, at der er gang i de vestfynske seniorer.

– Vi har mange gode stunder, og vi har blandt meget andet været til opera, i teatret og til musical, så nu »truer« jeg dem med, at de skal til balletten, lyder det fra den lokale seniorformand.

Agrogårdens Seniorklub er kun et halvt år gammel, men der er allerede 91 medlemmer, fortæller formanden Svend Aage Andersen, Tommerup. Han håber på et fingerpeg på den kommende generalforsamling, om hvorvidt programvalget er tilfredsstillende.

- Foredrag, tur til Moesgaard og Gl. Estrup samt småture rundt på Fyn, og i juni til Norge hører til aktiviteterne. Til foredrag mødes vi på Agrogården i Ringe, og Ringe Kommune har ydet 3.000 kroner fra såkaldte §15-midler til det sociale samvær, siger Svend Aage Andersen.

- Vi kan også tage på slotsture til Sjælland og besøge en fynsk væver og billedhugger, samt spille bowling. Så det sociale og kulturelle samvær fejler ikke noget på Østfyn, siger Jens Ove Danielsen, som synes, at det er vældig sjovt, at der altid er stor tilslutning til aktiviteterne.

- Vi startede tilbage i 1995 og brugte vores erfaring fra erfa-grupperne til seniorvirket. Aktiviteterne er primært årsmødet med god underholdning og en sensommertur, der ligger fast midt i september.

- Det er lidt efter høst, så de stadigt aktive kan være med. Vi skifter mellem en tur i Danmark og til udlandet. Også til Paris, men altid arrangeret for fornuftige penge, så os i pensionisttilværelsen kan være med, siger Harald Hansen, der selv i mange år drev Margrethesminde Maskinstation.

Formanden Henry Kraght, Faaborg, siger, at foreningen først og fremmest er til for at understøtte jerseyavlerne på dyrskuet, men at der også arrangeres mange andre ting, hvor der hver gang kommer omkring halvdelen af alle medlemmerne.

- Vi nyder ganske enkelt hinandens selskab. Og forhåbentlig bliver Verdensjerseykonferencen i juni på Fyn i år en ekstra dimension i vores arbejde, nævner han.

- Vi udsender et nyhedsbrev hvert kvartal, og yder generel støtte til de lokale foreninger. Via tipsmidlerne har vi også mulighed for mindre økonomisk støtte, siger landssekretæren, der også kan fortælle om et europæisk samarbejde på seniorplan.

Dansk landbrugs foreningsverden må derfor siges at have fået en ny dimension på seniorplan. Såvel lokalt, regionalt og nationalt som internationalt.

Nordfyns Landboforenings Seniorklub 110 medl.

Vestfyns Landboforenings Seniorklub 130 medl.

Østfyns Landboforenings Seniorklub 160 medl.

Agrogårdens Seniorklub 91 medl.

Sydfyns Seniorklub 170 medl.

Fynsk Jerseys Seniorklub 100 medl.

Maskinstationernes seniorklub (Fyn) 15 medl.

Fyns Familielandbrug Seniorklub - under stiftelse.

I alt som minimum 776 medl.

Læs også