Løsgående søer måske i klemme

Kommunens planer om byggeri af nye huse tæt på en sobesætning i Lunderskov kan låse landmandens planer om opfyldelse af kommende lovkrav helt fast. Landmand og landboforening vil gøre indsigelse.

I Lunderskov Kommune kan man ikke blive enig med sig selv om by og land må mødes med en afstand på 100 meter, eller om de skal holdes fra hinanden med en afstand på 300 meter. Det tyder to forskellige sager i den selv samme kommune på.

En landmand på Koldingvej i nabokommunen, Vejen, søgte om tilladelse til udvidelse af sin svinebesætning fra 117 dyreenheder til 202 dyreenheder. Lunderskov kommunen gjorde indsigelse, fordi de har tanker om bymæssig bebyggelse lige op til kommunegrænsen, hvilket vil sige indenfor en afstand af 300 meter til den projekterede udvidelse hos landmanden.

Begrundelsen i indstillingen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Lunderskov Kommune er, at »Udvidelsen af landbruget på Koldingvej 54 kan fremtidigt komme til at ligge indenfor 300 m grænsen til byzone, hvilket erfaringsmæssigt kan medføre klage over miljøforhold.«

Lunderskov Kommune har ganske vist endnu ikke søgt om byggetilladelse, men tanken er der, og for at sikre, at de eventuelt fremtidige parcelhusejere ikke kommer til at ligge for tæt op ad svinelugt, har kommunen foreslået landmanden, at han kan udvide i den anden retning. Derved vil hans stuehus ligge øst for de nye stalde – og så kan han også selv få del i lugten, når der er vestenvind!

Den berørte svineproducent, Jens Peter Ravn i Højrup, er bange for, at det kan ende med, at han om få år ikke kan opfylde kravene til dyrevelfærdsmæssig sohold, når der kommer nye naboer så tæt på.

For øjeblikket har han tilladelse til produktion af 249 dyreenheder. Han har 380 bundne søer, svarende til 117 DE, og producerer omkring 2800 tungsvin, svarende til cirka 131 DE. Om fire år er kravene imidlertid, at søerne skal være løsgående.

Jens Peter Ravn ønsker ikke at udvide sin produktion med flere dyreenheder, men bliver nød til at udvide produktionskapaciteten, så der bliver plads til, at søerne kan gå frit rundt på dybstrøelse.

I stedet for de nuværende 2000 kvadratmeter skal der således være 4000 kvadratmeter. Da afstanden til det nye staldbyggeri ligger under 300 meter, er de kommende naboer i deres fulde ret til at gøre indsigelse mod det - selvom produktionen ikke udvides med en eneste so. Jens Peter Ravn er allerede nu nervøs for, at byfolkene vil gå ham imod.

Han har set, hvordan byggeplaner kan blive blokeret med eksemplet fra hans kollega på Koldingvej. Han har derfor valgt at gøre indsigelse mod kommunens lokalplan, i samarbejde med hans landboforening, Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL).

Centerleder og landboretkonsulent ved KHL, Mogens Westen, fortæller, at landboforeningen går ind i sagen for at forebygge problemer.

- Jo flere steder man får by og land tæt på hinanden, desto større bliver risikoen for problemer. At der kommer flere huse og at de kommer tættere på landbrugsproduktion, kan skabe problemer for forståelsen – eller den manglende forståelse, siger Mogens Westen.

- Hvis lokalplanen til byggeri af seks nye huse alligevel bliver vedtaget, og husejerne går imod mit nybyggeri, må jeg gå over til at producere slagtesvin. Jeg har miljøgodkendelse til 249 dyreenheder, som ingen kan tage fra mig. Den skal jeg udnytte, og ved udelukkende at producere slagtesvin kan jeg komme op på en produktion af 5330 slagtesvin om året, beretter Jens Peter Ravn, som samtidig nævner, at en slagtesvineproduktion lugter noget mere end en soproduktion.

Planmedarbejder i Lunderskov Kommune, Jørgen Jørgensen, forklarer hvorfor, at seks nye huse sagtens kan ligge 100 meter væk fra en sostald i Højrup, når der på Koldingvej kræves en afstand på mindst 300 meter:

- Der ligger allerede fem huse i nærheden af Jens Peter Ravn og begrænser ham, så hans miljøforhold bliver ikke ændret. Hans eneste problem bliver, at han skal overbevise seks familier mere om hans nybyggeri. Verden forandrer sig og byer vokser, siger kommunens embedsmand og tilføjer, at Jens Peter Ravn kan komme med en indsigelse - så vil politikerne behandle den.

Læs også