Flere sukkerroer til fynske dyrkere

En ny brancheaftale mellem Danisco Sugar og Danske Sukkerroedyrkere åbner mulighed for at omsætte sukkerroekvoter mellem dyrkere i hele Danmark. Ønsket er, at der til roekampagnen 2003 skal flyttes ca. 2500-2700 ha sukkerroer fra Sjælland til Assens Sukkerfabrik.

En ny brancheaftale, som fastlægger retningslinierne for den danske sukkerproduktion for de næste fire år, er blevet forhandlet på plads mellem Danisco Sugar og Danske Sukkerroedyrkere.

I aftalen, som netop er blevet godkendt af Danske Sukkerroedyrkeres overbestyrelse, lægges der op til, at der – som en éngangs-mulighed – kan omsættes sukkerroekvoter (dyrkningsret, red.) mellem sukkerroedyrkere i hele Danmark.

Det oplyser Danske Sukkerroedyrkeres formand, gårdejer Erik Thiesen, Maribo, over for Landbrug Fyn. Erik Thiesen understreger, at man primært ønsker at flytte nogle flere kvoter fra dyrkere i den lukkede Gørlev Sukkerfabriks område på Sjælland over til dyrkere til Assens Sukkerfabrik, men at alle sukkerroedyrkere i hele Danmark vil have mulighed for at købe eller sælge sukkerroekvoter, hvis de ønsker det.

Sukkerroedyrkernes formand oplyser, at der bliver en forskel på de priser, som kvoterne omsættes til. Priserne på Fyn og i Jylland bliver lavere end i resten af landet. Det hænger sammen med, at dækningsbidraget ved sukkerroedyrkning er knap så stort på Fyn og i Jylland som på øerne øst for Storebælt.

Det er noget højere priser, end da der sidst var mulighed for at handle sukkerkvoter, nemlig under den tre-årige rationaliseringsordning op til lukningen af Gørlev Sukkerfabrik. Dengang var prisen 1.800 kroner pr. tons sukker. Til gengæld var der da kun tale om B-sukker, mens købet af kvote denne gang omfatter både A- og B-sukker, hvilket gør ordningen mere attraktiv for køberne.

Sælgerne af sukkerkvote kan ud over den højere pris endvidere glæde sig over, at omsætningen – efter at Danske Sukkerroedyrkere har vundet en voldgiftssag mod skattemyndighederne – nu er skattefri på salgssiden.

- Hidtil har de sjællandske dyrkere fået et tilskud til transporten af roerne over Storebæltsbroen og den lange vej til Assens. Det tilskud bortfalder nu, og derfor bliver fragten meget dyrere for roerne fra Sjælland. Mange har da også givet udtryk for, at de vil sælge deres kvoter, og det får de så mulighed for nu.

Erik Thiesen har i øvrigt efter 18 år på posten besluttet at stoppe som formand for Danske Sukkeroedyrkere. Det sker i forbindelse med organisationens årsmøde den 14. marts og markeres med en reception samme dag kl. 14-16 på Mogenstrup Kro ved Næstved. Erik Thiesen vil dog fortsat fungere som den europæiske sukkerroedyrkerorganisation CIBE’s repræsentant ved møder og arrangementer uden for Europa.

Det vurderer planteavlskonsulent Niels Kjeld Dalsgaard, Landbrugsrådgivningen NordVestfyn, i anledning af, at det senere på året som en éngangsforeteelse bliver muligt at omsætte sukkerkvoter.

- Med den noget højere pris end sidste gang er der ingen tvivl om, at mange sjællandske dyrkere gerne vil sælge deres kvoter denne gang. Og der skal også nok blive købere nok, fortsætter N.K. Dalsgaard, der i mange år netop har haft sukkerroedyrkning som et af sine væsentlige rådgivningsområder.

- Flytningen af dyrkningen til Assens Sukkerfabriks traditionelle område vil formentlig ikke påvirke roekampagnens længde, idet den samme roemængde i forvejen oparbejdes i Assens, påpeger Niels Kjeld Dalsgaard.

- For køberne af de ekstra kvoter vil det ikke umiddelbart være nogen guldgrube, men på længere sigt vil det nok være til gavn for fynske landmænd. Vi må jo erkende, at sukkerroer er noget af det, der giver det bedste dækningsbidrag, lyder det fra den vestfynske planteavlskonsulent i forbindelse med nyheden om muligheden for øgede sukkerroearealer i det fynske område.

Læs også