Miljøchef: VVM-bureaukratiet er til grin

Både landmænd og amtet bruger mange ressourcer på VVM-behandling i forbindelse med udvidelser af husdyrproduktionen. Men anstrengelserne batter ikke meget ude i miljøet, erkender Fyns Amts miljøchef, Thorbjørn Sørensen.

- Når jeg ser på de ressourcer, både landmænd og amtet bruger på behandling af VVM-sager, så er det til grin. Det batter ikke noget. Man ved jo godt, hvad der skal til for at nedbringe miljøbelastningen i de enkelte oplande i stedet for bare at se på den enkelte udvidelse. Men det kræver, at man går ind og rører ved nogen af de eksisterende farme. Og det er ikke så let politisk.

Det sagde Fyns Amts miljøchef, Thorbjørn Sørensen, til de 115 landmænd, der i onsdags var til svineårsmøde på Agrogården i Ringe. Amtets miljøchef mente også, at det sagtens ville kunne lade sig gøre at lave nogle mindre bureaukratiske VVM-regler end de nuværende, der blev implementeret i lovgivningen via et EU-direktiv fra 1999.

Siden har direktivet stort set kun skabt forvirring og kaos i landets amter og kommuner, fordi det ikke er blevet fulgt op politisk.

- Når der kommer ny lovgivning, udsender staten normalt en vejledning om, hvordan loven skal administreres. Men i dag har vi stadig ikke fået nogen retningslinier for det faglige indhold i VVM-sagerne, sagde Thorbjørn Sørensen, som oplyste, at amtet i øjeblikket har 69 VVM-sager, hvoraf de 7 er afsluttet, 29 mangler oplysninger og 33 er under behandling.

- Det kommer til at betyde, at den enkelte landmand i fremtiden vil blive stillet over for mere individuelle krav end i dag. To landmænd, der bor næsten ved siden af hinanden, kan derfor få vidt forskellige driftsvilkår, sagde Thorbjørn Sørensen, som tilføjede, at landbruget i fremtiden skal regne med at blive miljøreguleret på samme måde som andre erhverv, industrien for eksempel.

Chefkonsulent Morten Thomsen pegede under mødet på, at amtets håndtering af VVM-sager kan få negative konsekvenser for den enkelte landmand og hans retsstilling.

Han finder det fornuftigt, at amtet i forbindelse med sager, hvor der er dømt VVM, indkalder landmanden og hans konsulent til en drøftelse af, hvordan ansøgningen kan »rettes til«, så man undgår en lang og kostbar VVM-procedure. Men fremgangsmåden kan også være betænkelig.

- Udspillet omkring hvad der skal »rettes til« kommer fra amtet. Det er amtet, der bestemmer, hvad der er en tilstrækkelig reduktion, eller om en given belastning er kritisk eller ej, nævnte konsulenten, som gerne ville have svar på, om de begrænsninger, man aftaler, skal tinglyses på ejendommen, så de også får betydning for kommende ejere.

Hertil svarede Thorbjørn Sørensen:

- Betingelserne for en udvidelse skal selvfølgelig overholdes – også af kommende ejere. Men der er ingen, der kontrollerer, om de bliver det. Og i amtet har vi ikke tænkt os at opbygge en eller anden form for tilsyn. Vi mener, det er kommunernes opgave.

- I det hele taget ville det være godt at få mindsket antallet af myndigheder, som er involveret i sagerne, sagde miljøchefen.

- Står man i en handelssituation, hvor andre landmænd også er interesserede, så skal man hurtigt kunne få svar på, hvilke udvidelsesmuligheder, der er på ejendommen. En sagsbehandlingstid på flere måneder eller halve år kan unge mennesker ikke leve med.

- Jeg ved ikke, hvordan vi løser det problem, men jeg synes, vi skylder unge mennesker, som er på vej ind i erhvervet, bedre mulighed for etablering. Det punkt vil jeg gerne diskutere med Fyns Amt i det kommende år, sagde Morten Thomsen.

Læs også