Godt år for landbruget trods store udfordringer

- 2001 har været et godt år for dansk landbrug, selv om det ikke har skortet på udfordringer og arbejdsopgaver. Vejret har været én af årets store udfordringer, især det våde høstvejr har voldt mange landmænd vanskeligheder, og kvægsektoren er stadig hårdt ramt af BSE-situationen. Men alt i alt har året økonomisk været godt for landbruget med gode afregningspriser for svin og mælk og flotte resultater i vore andelsvirksomheder, siger Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke i sin nytårsudtalelse.

- Landbruget og fødevarevirksomhederne arbejder målrettet på at udvikle produktionen i takt med markedets og omverdenens krav og ønsker, og på områder som dyrevelfærd, miljø og fødevaresikkerhed er vi blandt de førende i verden. Derfor er der grund til at glæde sig over, at landbrugseksporten i år vil sætte rekord med 59 mia. kroner. Landbrug og fødevareindustri var således også i 2001 en væsentlig bidragyder til det danske velfærdssamfund – både beskæftigelsesmæssigt og økonomisk.

- Nu står vi foran et år med en ny regering. I landbruget ser vi frem til at få kigget på erhvervets rammevilkår, og vi håber, at regeringen vil arbejde for at skabe et godt og sundt fundament for en fortsat udvikling i landbrug og fødevareindustri og medvirke til, at tonen omkring erhvervet bliver positiv. Det næste år vil byde på store internationale udfordringer, hvor især udvidelsen af EU kommer til at påvirke landbruget. Vi håber, at regeringen vil yde en markant indsats i dette arbejde - ikke mindst under det danske formandskab til efteråret - og være med til at tage de nødvendige skridt for en fornuftig og fremadrettet udvikling i EU.

- Ude på bedrifterne arbejder landmændene for hele tiden at optimere produktionen og opnå forbedringer bl.a. inden for miljø og dyrevelfærd. Og selv om vi ofte kunne ønske os, at reglerne var mere enkle og fagligt funderede, skal der ikke herske tvivl om, at vi i landbruget skal overholde de gældende love og regler, og at det er landmandens ansvar, at det sker. Vi skal basere vores virke på åbenhed, dialog og forståelse med det øvrige samfund, siger Peter Gæmelke.

Læs også