Fin fynsk RDM-repræsentation

20 røde, fynske køer deltager i det første vinterdyrskue i forbindelse med Agromek. Til gengæld er kun to jerseykøer tilmeldt.

Udstillingen, som foregår i hal Q i de første to Agromek-dage, den 22. og 23. januar 2002, tæller i alt ca. 150 RDM- og Jersey elitekøer fra hele landet.

I modsætning til RDM vil den fynske repræsentation af Jersey være begrænset. Ved tilmeldingsfristens udløb i sidste uge var kun to køer anmeldt - fra henholdsvis Carlo Pedersen, Tørresø, og John Trædholm, Gelsted.

De 20 røde køer kommer fra 11 fynske besætninger. Det er fra Lars Iversen, Stensby, Jørgen Sig Helms, Salbrovad, Lissi Gram, Nr. Søby, Anja & Henrik Kongsdal, Aunslev, Lars Bebe, Bolteskov, Erik Andersen, Smidstrup, Erling Rasmussen, Hågerup, Holger Moritz Hansen, Ladby, Vagn Mortensen, Vormark, Jørgen Havelund, Rudme, samt Chr. & Peter Møllegaard I/S, Karup ved Assens.

Sideløbende med vinterdyrskuet vil den traditionelle elitekvægudstilling i hal Q også foregå. Her deltager alle fire malkeracer, og de to bedste fra hver race ved vinterdyrskuet vil blive udtaget til denne del af kvægudstillingen.

Hal Q benyttes endvidere til fremvisning og bedømmelse af ca. 250 dyr på det traditionelle vinterdyrskue for kødkvæg, der holdes i tilknytning til Agromek den 25. og 26. januar.

Enhver, der ønsker at besøge hal Q, skal have opholdt sig i Danmark mindst 48 timer før besøget. Således lyder veterinærmyndighedernes anbefalinger efter mund- og klovsygen, der ramte Europa her i år, men ikke Danmark.

Læs også