Landbruget inviterer til samarbejde med den nye regering

Landbrugsraadets præsident. Peter Gæmelke, udtrykte på rådets møde torsdag ønske om en konstruktiv dialog med den nye regering.

- Der er grund til at glæde sig over de toner, den nye regering slår an, som indtil videre har proklameret gode hensigter og erklæringer, sagde han blandt andet.

På landbrugs- og fødevareområdet har landbruget indtil nu noteret sig et mere positivt syn på erhvervets udfoldelsesmuligheder og konkrete løfter om ligestilling med europæiske kolleger i forhold til BSE-omkostninger. Men også andre initiativer fra regeringen bliver positivt modtaget i Landbrugsraadet. det drejer sig blandt andet om en reform af arbejdsmarkedet med øget fokus på aktivering, om bortfald af tidligere bebudede skatte- og afgiftsforhøjelser, om en kritisk gennemgang af alle offentlige nævn og råd samt om en fremadrettet og offensiv indstilling til erhvervslivets forhold generelt – herunder ikke mindst forskning og energi.

- Vi ser frem til at indgå i dialog med regeringen om disse emner, og vi vil vide at fastholde regeringen på dens løfter, lovede Landbrugsraadets præsident.

Peter Gæmelke kom også ind på den seneste tids megen fokus på landbrugets anvendelse af antibiotika.

- Vi har mange gode resultater på det område, og derfor er det særdeles ærgerligt, at der har været så meget negativ presse herom på grund af enkeltsager. Og derfor er det også vigtigt, at vi alle sender det signal, at der skal være orden og lovlydighed, når vi anvender antibiotika – også selv om vi kan synes, at nogle af reglerne er for skrappe eller ligefrem overflødige. Ændring af reglerne kræver en politisk indsats – ikke selvtægt. Lov er lov, og lov skal holdes, fastslog han.

På rådsmødet genvalgtes i øvrigt Peter Gæmelke som præsident for Landbrugsraadet, mens Bent Claudi Lassen og Peder Thomsen genvalgtes som henholdsvis 1. og 2. vicepræsident.

Læs også