Samfundskontakt på Elmegård

Omkring 2000 mennesker deltog i julearrangement, fik færten af livet på en gård og så grisen blive slagtet.

Så er julen også kommet til Elmegård i Sommersted, og det var ikke kun gårdens egne beboere – inklusiv gårdnissen – der fik lejlighed til at opleve julens komme og slagtningen af julegrisen – folk på det nærmeste strømmede til.

- Vi havde omkring 2000 besøgende, og det er vi ovenud tilfredse med, lyder meldingen fra gårdejer Ryon Petersen.

Han lægger ikke skjul på, at julearrangementet er et led i at gøre gårdbutikken kendt og skaffe fester til gårdens »forsamlingshus«, der er indrettet i en tidligere staldbygning, men det er mere end det – det er også et led i at give børn og voksne, der ikke normalt har mulighed for at komme på en gård, mulighed for at se, hvordan et landbrug fungerer.

- Der er ikke mange folk med tilknytning til landbruget blandt vores gæster sådan en dag. Det er andre, der kigger forbi, så det er virkelig et godt bud på en samfundskontakt. Derfor kan det undre mig, at Landbrugets Samfundskontakt ikke er interesseret i at stille op og fortælle, men holdningen er åbenbart, at de ikke vil være med, når der er nogen, der kan tjene på det. De vil ikke støtte gårdbutikker og besøgslandbrug, lyder det undrende fra Ryon Petersen.

Han finder det som en rigtig god ide, at folk fra byen får lejlighed til at komme ud og se, hvad der sker på et landbrug. Det behøver ikke nødvendigvis at være en stald med 200 køer – de små landbrug kan også vise sig frem.

- Det er bl.a. tankevækkende, at der mange steder lejes en hoppeborg, så børnene har noget at lege på. Her fandt de op i høet, og selvom nogle af snorene blev ødelagt og giver lidt ekstra arbejde, fik børnene lov at more sig, selvom det ikke var planlagt, siger Ryon Petersen til Landbrug Syd.

Tre gange i løbet af dagen var der underholdning af et gospelkor, men størst deltagelse var der omkring det tidspunkt, hvor julegrisen skulle slagtes:

- Folk elsker gyset, som Ryon Petersen udtrykker det.

Grisen sørgede for, at der efterfølgende var smagsprøver på blodsuppe og blodpandekager, og smagsprøverne blev på det nærmeste revet væk på en dag, som Ryon Petersen er særdeles tilfreds med. Ud over stort besøg gav det også bestilling på fem fester i forsamlingshuset.

Læs også