Forberedte staldbyggeri et år og fik perfekt resultat

har været en hård og til tider stressende omgang, konstaterer vestfynsk gårdejerpar. Men de understreger samtidig, at det er nødvendigt med grundige forundersøgelser og overvejelser, hvis man vil undgå ærgerlige og dyre fejl i sit byggeri.

Mælkeproducent John Trædholm fra Gelsted råder i dag over en noget nær perfekt løsdriftsstald til sine 125 jerseykøer. Det er ikke tilfældigt.

Den vestfynske landmand brugte således et helt år på at finde frem til lige præcis den stald, som han og hustruen Birthe ville have. I dag kan landmandsparret konstatere, at kun få detaljer skulle ændres, hvis de skulle gøre staldbyggeriet til 4,1 millioner kroner om igen.

- I den nye stald har vi alt det sjove tilbage. Vi har fået arbejdslettelser, dyrevelfærd og en markant bedre økonomi, hvor dækningsbidraget er fordoblet med samme arbejdskraft. Vi er meget tilfredse med slutresultatet, som nok reelt er blevet bedre, end vi havde turde håbe på, da det hele begyndte, konstaterer Birthe og John samstemmende.

- Der er jo ingen grund til at begå de samme fejl, som kollegerne går og ærgrer sig over. Derfor kørte jeg land og rige rundt og samlede inspiration ved åben stald-arrangementer, da vi begyndelsen af 1999 tog beslutningen om, at vi ikke ville renovere den gamle bindestald med 80 køer men i stedet erstatte den med en ny løsdriftsstald med plads til 150 dyr.

- Jeg satte dengang en deadline, der hed, at jeg skulle have taget en endelig beslutning, om hvordan den nye stald skulle være, inden juleaften 1999. Det holdt stik, og jeg tror, det er vigtigt, at man har en deadline. Det råd vil jeg gerne give videre til mine kolleger, siger John Trædholm.

Han understreger samtidig, at man skal være indstillet på, at fasen, hvor ideerne og inspirationen til staldbyggeriet kommer på bordet, er en stressende periode. Men, slår han fast, fasen er afgørende, hvis resultatet skal blive godt.

- Man kan sige meget om Ole Ugelvig. Men han forstår i hvert fald og provokere os. Og vi har altså ladet os inspirere af hans ideer - eksempelvis om naturligt lys og om brugen af asfalt på gulvet i malkestalden. Det har vi bestemt ikke fortrudt, nævner den fynske mælkeproducent, der ligeledes har hentet en bunke inspiration hos kollegerne i det lokale område.

Han har således brugt omkring 30 timer i stalden hos kollega Bjarne Lind, der driver en kvæggård i Sletterød cirka ti kilometer fra Gelsted. Der er også brugt en del timer i stalden hos kollegerne i Illum Kjær I/S i Nr. Åby.

- Bjarne Lind har en 60 graders malkestald. Den prøvede jeg at malke i, og her fandt jeg ud af, at jeg faktisk har for korte arme til en sådan stald. Havde jeg ikke prøvet tingene af hos Bjarne, havde jeg i dag selv malket i en 60 graders stald. Det havde været en fejl, konstaterer John Trædholm, der fortsætter:

- Jeg var hos Bjarne fem-seks gange og et par gange hos Illum Kjær i løbet af 1999. Man skal huske på, at vi var vant til bundne dyr. Derfor havde vi også brug for at finde ud af, hvordan det egentlig fungerer, når dyrene går løse. Her har timerne i kollegernes stalde været en stor og værdifuld hjælp. Det har virkelig været indsatsen værd, konstaterer en tilfreds mælkeproducent.

Læs også