25 år med mælkeprøver

Sønderjysk Kontrolforening fejrede sit 25 års jubilæum med et åbent hus arrangement i lokalerne i Vojens.

Der er tappet mælk fra tusindvis af køer og analyseret et tilsvarende antal mælkeprøver for protein og fedt i de 25 år, som Sønderjysk Kontrolforening indtil nu har bestået.

Jubilæet for kontrolforeningen blev fejret på behørigt vis med et åbent hus arrangement, hvor interesserede kunne få sig et kig ind i kontor- og laboratorielokalerne i Vojens og derefter nyde godt af et overdådigt frokostbord på det nærliggende Hotel Vojens.

Forhenværende og nuværende mælkeproducenter, kvægkonsulenter og andre med relationer til branchen samt venner af huset dukkede op i stort og nysgerrigt antal – i hvert fald var der fyldt med folk både ovenpå ved tastedamerne og kontrolforeningens konsulenter, nedenunder i laboratoriet og senere hen ved frokostbordene, hvor alle omkring 240 opdækninger var besat.

Formanden for Sønderjysk Kontrolforening, Gert Karkov, og foreningens sekretær gennem mange år, Povl Solmer Frank, stod forrest med at byde velkommen til de mange gæster.

På kontoret er ansat syv til kontorarbejdet samt tre rådgivere.

De besøgende kvægbønder gik også vældigt op i laboratoriets funktioner, hvor de kunne følge mælkens vej igennem systemet. Nu om dage kommer mælkeprøverne, som hver er en blanding af en aftenmalkning og en morgenmalkning, hjem til laboratoriet i små plasticflasker. Her røres mælken i hvert glas og varmes op til 40 grader.

Efter opvarmningen passerer prøverne gennem et apparat, der måler mælkens indhold af protein, fedt, laktose, urea og celletal. På laboratoriet findes to af denne slags maskiner, som tager henholdsvis 300 og 400 prøver i timen. Alt i alt ryger omkring 6000-7500 prøver gennem systemet hver dag. På en tredje maskine måles mælkens indhold af acetone og citronsyre. Dette arbejde udføres i forbindelse med forsøg på Danmarks JordbrugsForskning i Foulum.

Sønderjysk Kontrolforening har 1050 medlemmer med i alt 86.000 køer. I foreningens start for 25 år siden var der 2700 medlemmer med 83.000 køer, så besætningernes gennemsnitsstørrelse er steget fra 30 til 82 køer.

Læs også