Maskiner for milliarder og cirkus for millioner

Med standleje i millionklassen for hver af de store udstillere og umådelige omkostninger til transport og klargøring af de store maskiner, lyssætninger, videoshows og personalelønninger under messedagene, satses der meget store beløb på Agritechnica som udstillingsvindue for landbrugsteknologi.

Da portene for Agritechnica 2001 sidste tirsdag åbnede for publikum i de store messehaller i Hannover, havde arrangørerne forventninger om et besøgstal på op mod 250.000 mennesker i løbet af ugen.

Ved den officielle åbning kunne præsidenten Philip Baron von dem Bussche fra den arrangerende organisation, Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft (DLG), der er de tyske landmænds forening, anslå en håbefuld og forholdsvis optimistisk tone.

Præsidenten, der selv er en særdeles offensiv godsejer og svineproducent, måtte i skyggen af den nye terrorfrygt, kogalskab og mund- og klovesygesituationen i Europa, sende de bedste forhåbninger om fremgang til den tyske landbrugsmaskinindustri, der især på hjemmemarkedet har haft nogle hårde år.

I lighed med den danske situation er der for de tyske landmænd en anden malurt i bægeret. Her markerede de tyske landmænds præsident en række holdninger overfor de mål, der sættes af ministeren for Forbrugerbeskyttelse, Fødevarer og Landbrug, Renate Künast (De Grønne), der i regeringskoalitionen med det tyske Socialdemokrati benytter sin platform til at fremme en udvikling mod økologisk landbrug.

Også i Tyskland står fødevaresikkerhed højt på dagsordenen hos både landbrugsorganisationer, fødevareindustri og hos fødevareminister Renate Künast. På bekostning af tysk landbrug og fødevareindustri, som hun mente var langt bagud på visse områder, fremhævede den tyske fødevareminister Danmarks salmonellahandlingsplan som udtryk for en vigtig og progressiv tilgang til sikring af forbrugernes sundhed.

Med fremstrakte hænder og på trods af ideologiske modsætninger samarbejdede Philip Baron von dem Bussche og Renate Künast forbilledligt om uddelingen af de tre guldmedaljer ved åbningen af Agritecnica 2001.

Hos Kverneland garneredes nyhedspræsentationen med heftige rytmer, akrobatik og cheer-girls mens andre stillede komplicerede tekniske detaljer frem til selvstudium for messegæsterne.

Entreindtægterne på omkring 30 millioner kroner udgør kun en meget lille brøkdel af den omsætning, den præstigefyldte landbrugsmesse kaster af sig. Med standleje i millionklassen for hver af de store udstillere og umådelige omkostninger til transport og klargøring af de store maskiner, lyssætninger, videoshows og personalelønninger under messedagene, satses der meget store beløb på dette vigtige udstillingsvindue for landbrugsteknologi.

Forventningerne til EU’s udvidelse med vigtige øst- og centraleuropæiske landbrugslande ser mange producenter af landbrugsteknologi som et vigtigt potentiale.

De velarronderede tidligere stats- og kollektivbrug i de østeuropæiske lande havde absolut fået en stor plads i udstillernes opmærksomhed. Dermed kom mammutmaskiner til store enheder til at præge udstillingen mere end maskiner til de mindre og mere traditionelle smålandbrug i Tyskland.

Læs også