CO2-udledningen er faldet markant i 2012

Danskerne bruger mere vedvarende energi og mindre af de fossile brændsler. Det viser Energistatistikken for 2012

Mandag offentliggøres de seneste tal for udviklingen i det danske energiforbrug og effekten på klimaet.

Energistatistikken 2012 viser, at CO2-udledningen er faldet. Vedvarende energi vinder frem, og der bliver brugt mindre af de fossile brændsler. Det oplyser Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg bliver i rigtig godt humør af at læse energistatistikken for 2012. Den viser tydeligt, at vi er på rette vej mod den omstilling af energiforsyningen, som et bredt flertal af Folketinget står bag. Vi har et markant fald i CO2-udledningerne og andelen af vedvarende energi og energieffektiviteten vokser fortsat, mens vores forbrug af kul, olie og naturgas falder. Det er vigtigt og godt for klimaet, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) i en pressemeddelelse.

Ifølge ministeriet er CO2-udledningen faldet med 10,3 procent i forhold til 2011. Korrigeret for udenrigshandel med el og klimaudsving faldt CO2-udledningen i 2012 med 4,4 procent. Energiforbruget faldt med 4,5 procent i forhold til 2011, mens forbruget af vedvarende energi voksede med 3,1 procent. Kulforbruget er faldet markant med 23,4 procent.

Læs også