Stor effekt af VMP II

- Det er en flot indsats, den enkelte landmand har ydet. Landbruget har samlet set reduceret kvælstofudvaskningen med omkring 140.000 tons, når Vandmiljøplan II er realiseret, siger viceformand i Landboforeningerne, Henrik Høegh, i en kommentar til de nye beregninger over landbrugets kvælstofudvaskning, som Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Jordbrugsforskning har foretaget.

Men det har også betydet store omkostninger for erhvervet, understreger han. Både i mistet produktion men også i form af øgede omkostninger. Det koster landbruget årligt en halv milliard kroner at leve op til vandmiljøplanen.

Henrik Høegh ser frem til at få en kvalitativ vurdering af sluteffekten i vandmiljøet af VMP II, - og at denne helhedsvurdering bliver en del af arbejdet med den kommende Vandmiljøplan III.

Læs også