1000 til åbent hus

Poul Erik Plougstrup havde stort ryk ind, da han fremviste sin nye stald med malkerobotter i Nørup ved Egtved.

Foto: Svend Erik Christensen

Interessen var enorm, da Poul Erik Plougstrup inviterede indenfor til åbent hus i sin nye malkestald med malkerobotter på Rolighedsvej 22 i Nørup ved Egtved – i løbet af de to dage besøgte næsten 1000 mennesker stalden.

Selve stalden med plads til 200 køer vakte i sig selv stor interesse, men det er ikke forkert at fastslå, at det især var de to malkerobotter, der fascinerede gæsterne – for mange er malkerobotter endnu noget, man kun har set eller hørt om.

Da Poul Erik Plougstrup og sønnen Jesper, der ved årsskiftet går med ind i ejerskabet, besluttede at bygge en ny stald til afløsning for bindestalden, var der heller ingen tvivl:

- Hvis vi skulle bygge nyt, var det selvfølgelig med robotter. Der er ingen tvivl om, at robotter er fremtiden, fastslår Poul Erik Plougstrup, der omvendt heller ikke lægger skjul på, at det kræver indkøring for såvel køer som personale.

Det største problem ved at skifte fra bindestald til løsdrift med malkerobotter er at lære især de gamle køer den nye rutine – der er noget at lære, men det ser ud til at lykkes, og i dag malkes køerne i gennemsnit næsten tre gange.

Stalden har som nævnt plads til 200 køer, men foreløbig er der kun 130 i den. Inden den blev taget i brug i juli, havde de 20 køer færre, og senere skal der udvides mere end til de 130. Til gården hører 125 hektar jord foruden den jord, de lejer.

Læs også