Voksenundervisning for landmænd

Ribe Amt er klar med undervisning i skolefag til alle interesserede landmænd.

Derfor har Ribe Amt nu i samarbejde med Landbogården i Brørup taget initiativ til en række forberedende voksenundervisningskurser, der er skræddersyede til landbruget. Kurserne vil alle finde sted i begyndelsen af december.

- Vi tror, der er et behov for kurser i dansk og regning. Erfaringen viser, at der er en del bogligt svage i landbruget, samtidig med at de mange administrative ting bliver mere komplicerede. Det kan dreje sig om for eksempel indberetninger og regnskaber, siger Flemming Askjær, der er direktør hos Landbogården i Brørup.

Han mener, at landbruget i modsætning til tidligere i dag ikke adskiller sig fra andre brancher med hensyn til administrative opgaver, hvilket dermed også stiller et generelt højere krav til den boglige kunnen hos landmændene og deres ansatte.

- Vores erfaring er, at hollænderne er hurtige til at tilegne sig gode danskkundskaber og allerede har lært sproget godt hjemmefra. Alligevel vil de kunne få pudset de sidste sprogfærdigheder af, ligesom de også vil få lettere ved at lære de danske regnskabsprincipper og indberetningsregler, der kan være indviklede for udenforstående, siger Flemming Askjær.

- Vi har lavet det sådan, at kursusdeltagerne selv melder sig direkte til kurserne på skolen, og der bliver derfor ingen registrering hos os, siger Flemming Askjær.

Alle kurserne bliver i øvrigt afviklet i uge 49 hos VUC på Baungårdsvej i Vejen. Danskkurserne består af fire trin a 60 lektioner, mens der vil være to trin regning/matematik a 60 lektioner. Kurserne henvender sig til alle i landbruget i alderen 18-60 år, og undervisningen er gratis.

Blandt de mange emner, der vil indgå i kurserne, vil der blandt andet være lektioner i at læse instruktionsbøger og foderdeklarationer, skrivning af breve til offentlige myndigheder og stavekursus. Desuden vil der være lektioner i regning, herunder regnskab, beregning af foderenheder og momsregnskab.

Flemming Askjær oplyser, at det er første gang, der laves specielle kurser for landbruget, men udelukker ikke, at der kan blive tale om flere, hvis de første bliver en succes. Det vil dog i givet fald blive op til Ribe Amt at afgøre.

Læs også