De unge ønsker samling

Strukturudviklingen råber på samling i landbruget, mener formanden for Danmarks Landboungdom, Lars Hansen. Han peger på en række af de udfordringer, erhvervet står overfor.

- Det er fuldstændig vanvittigt.

Fløjlshandskerne ligger langt nede i skuffen, når formanden for Danmarks Landboungdom, Lars Hansen, fortæller, hvad han mener om udviklingen på den fynske rådgivningsfront. Den unge landmand finder det uforståeligt, at de fynske landboforeninger ikke kan blive enige om at samle rådgivningen til de fynske landmænd i ét fælles rådgivningscenter.

- Det er trist at se, at vi har fået to rivaliserende centre, der begge kæmper om at få rådgivningen. Først bygger det ene center. Så udbygger det andet. Det er der slet ikke et marked for. Der bliver færre og færre landmænd, og Fyn er så lille et område, at ét center sagtens kan dække behovet, siger Lars Hansen, som tilføjer:

- Den tid, hvor landmanden havde en konsulent rendende ude i stalden hver 14. dag eller en gang om måneden, er forbi. Det er slet ikke det, man bruger en konsulent til i dag. I dag handler det om sparring. Og man skal have noget ud af det, hver gang, man ringer til sin rådgiver. Ellers er timelønnen for høj.

- Vi går stærkt ind for en fusion. Den vil betyde, at landbruget kan tale med én stemme. Desuden vil vi få de bedste folkevalgte frem i spidsen af dansk landbrug. Og der sidder jo dygtige folk i begge foreninger. Så det vil kun være positivt, at de sætter sig på taburetterne, siger Lars Hansen, der heller ikke vil savne, hvad han betegner som »den almindelige mudderkastning mellem Landboforeningerne og Familielandbruget«.

Ifølge Lars Hansen har landboungdommen taget stilling og klart signaleret til de to foreninger, hvor de unge står i fusionsdebatten. En fusion vil nemlig have videre perspektiver, mener han.

- Jeg er spændt på, hvad der sker. For en fusion vil lave ringe i vandet. Det vil kun være begyndelsen. Så hvis Landboforeningerne og Familielandbruget slår sig sammen, kan det blive startskuddet til en yderligere samling af dansk landbrug. For eksempel i Landbrugsraadet, siger landboungdomsformanden.

- Vi bliver færre og færre landmænd til at betale. Og det er ikke småpenge, vi snakker om. I dag betaler erhvervet til både Landboforeningerne og Familielandbruget. Og vi betaler produktionsafgifter i vores andelsselskaber.

- Alle pengene går til at holde et stort og forkromet system i gang, som i større eller mindre grad arbejder for den samme sag. Det ville ikke skade med en rationalisering, så vi kunne få kanaliseret nogle flere midler over i forskning.

Forskningen ligger Landboungdommens formand meget på sinde, fordi den har stor betydning for landbrugets udviklingsmuligheder.

- Vi må ikke skære ned på forskningen. Det er den, der skal give os smør på brødet, når østlandene kommer ind i EU. Udvidelsen vil kræve, at dansk landbrug hele tiden er i front. Ellers kan vi ikke stå distancen, siger Lars Hansen.

Her er der behov for forskning i gylleseparation.

- Det er efterhånden ved at være noget af et show med screeninger og arealkrav. Det er ved at ødelægge hele dynamikken og initiativet i landbruget. På Fyn er det en jungle at komme igennem, hvis man vil udvide sin bedrift.

- Jeg oplever også, at man bliver mødt med en sarkastisk tone fra amtet. Man får ikke ordentlige svar, når man henvender sig. Man kan i det hele taget ikke gøre ret meget. Man kan kun se til og vente, mens embedsmændene arbejder.

Ifølge Lars Hansen har embedsmændene fået alt for stor magt.

- Embedsmændene tilkæmper sig generelt mere og mere magt i samfundet. Det er ikke kun landbruget, det går ud over. Så jeg kan ikke forstå, at den borgerlige regering ikke kan gøre noget ved det. De burde være interesseret i at give erhvervslivet lidt smidigere vilkår, end det har i dag.

- Vi skal naturligvis ikke ødelægge miljøet. Og selvfølgelig skal der være en instans, som holder øje med tingene. Men det bør ikke fungere, som det gør i dag. Det skal køre mere smidigt. Og der skal være en bedre dialog mellem parterne. I dag er der nærmest tale om envejskommunikation, mener Lars Hansen.

Han bekymrer sig ikke mindst om den unge generation af landmænd.

- Den langsomme sagsbehandling i forbindelse med VVM-screeninger giver etablerede landmænd besvær. Men for unge, nyetablerede landmænd kan det være en katastrofe, hvis de har købt en ejendom og ikke må udvide produktionen, så de kan leve af den.

- Det kan heller ikke være rigtigt, at man sylter et erhverv, der vil bygge nye produktionsapparater, som både forbedrer dyrevelfærden og tager mere hensyn til miljøet. Så stopper udviklingen, siger talsmanden for de unge landmænd.

- Hvis vi havde haft et reelt verdensmarked, kunne vi godt klare os. Men det er ikke tilfældet i dag, hvor USA også er »hoppet med på tilskudsvognen«. Så vi skal passe på , at vi ikke bliver tabere i spillet. Men en øget liberalisering af landbrugsproduktionen i et samlet Europa er en stor og spændende udfordring for dansk landbrug, mener han.

Men det bliver svært. Derfor gælder det om at samle kræfterne, fastslår Lars Hansen.

- På Fyn så jeg gerne Landboforeningerne og Familielandbruget samlet i et rådgivningscenter. Rådgivningen til landmanden er jo fuldstændig uafhængig af, om man har det ene eller det andet politiske ståsted.

- Men når de fynske landboforeninger ikke en gang kan finde ud af at samarbejde, vil det være utopi at tro på et samarbejde med Familielandbruget, selv om der tidligere har eksisteret et udmærket samarbejde på tværs af de to foreninger i Svendborg.

- Men lad os nu starte med toppen. Så skal det andet nok komme, spår Lars Hansen med adresse til fusionsafstemningen den 29. i denne måned, hvor Landboforeningerne og Familielandbruget afgør, om de skal slå kræfterne sammen.

Læs også