Svineproducenter: Intet problem at nedbringe udledning af fosfor

- Vi kan se, at vi ved at ændre på fodringen kan reducere tilførelsen til omkring 42.000 tons fosfor, hvilket vil betyde, at vi i landbruget reelt har et fosforunderskud på godt 10.000 tons, sagde formanden for Danske Svineproducenter, Per Bach Laursen, på foreningens generalforsamling i Fredericia i dag, fredag.

- Det er vel rimeligt, at man begynder med at se på sit eget regnskab, inden der inddrages eksterne bidragsydere, sagde han. Så vi må slå fast, at i forhold til fosfor, så har vi rent faktisk et underskud i landbruget. Årsagen til et eventuelt overskud er, at landbruget har været med til at løse et kommunalt affaldsproblem ved at sprede slam fra rensningsanlæg på markerne.

Per Bach Laursen satte spørgsmålstegn ved det rimelige i, at landbruget fortsat skal være med til at løse kommunernes og industriens problemer ved at modtage slam.

Han mente også, at det efterhånden er et spørgsmål, om der overhovedet er behov for en Vandmiljøplan III set i lyset af, at EU har overtaget styringen af udledninger til miljøet gennem Vandrammedirektivet.

Læs også