Kritik af stjernetildelingen ved Agromek

(Effektivt Landbrug)- Vi gør vort bedste, siger medlem af nyhedsudvalget, der fastholder at Agromek’s nyhedsvurderinger foregår langt mere seriøst end på udenlandske messer og udstillinger.

Der snakkes i krogene forud for Agromek 2003. Ikke mindst om den tildeling af henholdsvis en, to og tre stjerner, Agromek’s nyhedsudvalg er kommet frem til i deres bedømmelse af de 400-500 indsendte nyheder fra udstillerne.

Er det for let at få en enkelt stjerne, og skyldes tildelingen af to eller tre stjerner, at man har løbet om hjørner med nyhedsudvalget?

Effektivt Landbrug er fra flere sider blevet præsenteret for konkrete eksempler, hvor firmaer hævder, at være udsat for uretfærdige bedømmelser. Ingen af kritikerne ønsker dog på nuværende tidspunkt at stå offentligt frem med deres eksempler.

- En gruppe fra branchen har bedt mig om ikke at deltage ved bedømmelsen af softwarenyheder på området for svinefodring, som jeg jo også arbejder med i virksomheden, hvor jeg er ansat. Det har vi naturligvis respekteret, og der er blevet indkaldt en anden i mit sted. På den anden side er det vigtigt, at produkterne bliver bedømt af folk med stor indsigt i forholdene, siger han.

- Det er altid en balancegang for os. Da reglerne blev justeret sidste år, kan man måske hævde, at en bedømmelse med en enkelt stjerne fik lidt mindre værdi. På det område kunne jeg da godt ønske mig, at firmaerne udviste lidt større selvjustits og ikke indsendte en nyhedsanmeldelse, fordi man har skiftet en enkelt skrue på sit produkt, for at sige det lidt populært.

- Vi gør jo det bedste, vi har lært. Alligevel er der hvert år en 30-40 ankesager om de afgørelser, vi træffer. Dem behandler vi meget seriøst og finder en retfærdig løsning på.

- I den her diskussion må man jo også huske, at firmaerne ikke udvikler nye produkter for at få stjerner på Agromek. Men presseomtalen af stjernenyhederne giver naturligvis et værdifuldt fokus på producenten og det nye produkt.

- Agromek’s nyhedsvurdering virker efter min mening seriøst og er fuldt på højde med det, der foregår på udenlandske messer og udstillinger, slutter Peter Stougaard.

- Jeg må på det kraftigste tilbagevise, at andre firmaer kan få adgang til gode ideer og der dermed kan ske nyhedstyveri gennem nyhedsudvalget.

- Det har intet på sig, og vi har aldrig oplevet det ske, siger Peter Hansen, der ikke mener, man på nogen måde kan beklikke nyhedsudvalgets integritet.

- Med hensyn til den tid, der går fra indlevering af nyhederne og til selve udstillingen, må vi have noget tid. Ellers kan vi simpelthen ikke nå at udføre arbejdet. Hvis man ikke kan leve med den tid, der nødvendigvis går med nyhedsbedømmelsen, må man lad være med at anmelde sine nyheder. Andet kan jeg ikke sig til det.

- Det skal jo være folk, der har forstand på sagerne, der vurderer nyhederne. Samtidig må der også være erfarne folk med branchekendskab, som har forudsætninger for at afgøre, om for eksempel samme produkt har været på markedet for år tilbage.

- Jeg kan ikke se, det kan gøres bedre. Derfor har vi ingen planer om at ændre ved den måde, vi bedømmer nyhederne i dag, fastslår Agromek-formanden.

(2)

Salgs- og udviklingschef Peter Stougaard, Skiold Echberg A/S

Godsejer Hans C. de Neergaard, Vindum Overgaard

Gårdejer Ole Lyngby Pedersen, Odder

Maskinkonsulent Karl Jørgen Nielsen, Århus Amts Landboforeninger

Maskinkonsulent Hans Thostrup, Landbocenter Midt, Viborg

Desuden medvirker ni landskonsulenter og konsulenter med hver sit fagspeciale fra Landbrugets Rådgivningscenter. Dertil kommer yderligere fire eksperter på specialområder.

Læs også