Dansk Kvæg står fast på centralisering

(LANDBRUG FYN) Optræk til lokalt oprør efter bestyrelsen afviste protesten fra Fynsk Kvæg mod lukning af husdyrregistreringen på Fyn.

Fomanden for Kontrolforeningen Fyn, Flemming Hansen, Hårby, blæser nu til et lokalt oprør, efter i et flertal i Dansk Kvægs bestyrelse på et møde i sidste uge fastholdt, at husdyrregistreringen skal ophøre på Fyn fra nytår.

Dansk Kvæg fastholder dermed beslutningen fra 10. juni om, at al husdyrregistrering fra nytår skal ske på blot fire regionale centre mod i dag 16 lokalcentre fordelt i hele landet. Allerede dengang fremgik det af planen, at CHR-registreringen på kvæggangen på LandboFyns nye center i Vissenbjerg skulle ophøre til nytår.

- Jeg er skuffet over, at fornuften ikke har sejret, lyder kommentaren fra formanden for Kontrolforeningen Fyn.

- Det bliver mere politisk. Dels er der nogle personer i bestyrelsen i Dansk Kvæg, som med tiden skal skiftes ud, dels skal vi have lavet om på beslutningsgangene inden for kvægområdet. Som strukturen er nu, træffes der på centralt hold beslutninger om forhold, der bedst håndteres lokalt, mener Flemming Hansen.

Planen om centralisering udløste i juni både højlydte protester fra Kontrolforeningen Fyn og Fællesudvalget for Kvæg i Fyns Amt, og desværre også varslinger af opsigelser af en god håndfuld medarbejdere i Vissenbjerg.

Trods et møde i Vissenbjerg 7. juli mellem Dansk Kvægs formand Peder Philipp og formænd og bestyrelsesmedlemmer fra de forskellige berørte lokale organisationer på Fyn lykkedes det altså ikke at få overbevist et flertal i Dansk Kvægs bestyrelse.

På mødet i Kontrolforeningen Fyn på mandag skal der også tages stilling til, om foreningen skal fortsætte som selvstændig lokal forening med eget kontrolarbejde efter nytår, og i givet fald, hvordan indberetningen rent praktisk skal koordineres med den kommende regionale indtastningsstation i Slagelse, der er udset til at tage sig af de fynske registreringer.

- Jeg ser gerne, at vi fortsætter som selvstændig lokal forening, men nu får vi se, hvor mange forhindringer Dansk Kvæg vil lægge vejen for os, siger Flemming Hansen.

Læs også