Græsset og majsen trænger til varme

MANGANMANGEL: Tre kilo mangansulfat pr. hektar var effektivt mod manganmangel i vårbyggen.

Situationen i marken på Toftager I/S er lidt forskellig fra afgrøde til afgrøde.

- De 55 hektar majs står godt og er i rimelig vækst, selvom planterne er gule af varmemangel. Den er sprøjtet anden gang med 0,75 liter Lido pr. hektar mod ukrudt, og majsen er nu helt renset for ukrudt, fortæller Steffen Toftager.

Første slæt græs blev taget omkring Grundlovsdag, og de 34 hektar har fået kalkammonsalpeter. Udbyttet var meget varierende - lige fra godt til utilfredsstillende. Nogle af de gamle græsmarker er blevet for tynde, og ikke kun majsen, men også græsmarkerne har manglet varme i det forholdsvis kolde forår.

Steffen fortæller videre, at vinterhveden, i alt 60 hektar, har fået den afsluttende forebyggende aksprøjtning mod svampesygdomme. De 37 hektar vinterbyg fik en bladsvampesprøjtning omkring den 10. juni.

Vårbyggen, 77 hektar, var kommet til at lide af manganmangel og har derfor fået tildelt 3 kilo mangansulfat pr. hektar, og det har hjulpet godt. Manganmangel opstår, når ilten i løs jord binder manganen. Derfor er hjulsporene ofte ikke gule af manganmangel.

Effektivt Landbrug vil resten af året følge udviklingen på et svine-, plante- og kvægbrug i Danmark. I denne uge har vi igen besøgt Gunnar og Steffen Toftagers kvægbrug ved Jystrup på Midtsjælland.

Produktionsgrundlaget er 240 malkekøer af racerne SDM, RDM og DRK i en dybstrøelsesstald fra 1999. Hertil kommer hundyropdræt og opfedning af tyrekalvene.

Markbruget omfatter cirka 330 hektar.

Læs også