Brugtsalg på færre hænder

Efterspørgslen efter nye og meget store landbrugsmaskiner fremskynder også strukturudviklingen i maskinbranchen. Fynsk maskinhandler forudser, at maskinsalget, som det allerede er set i bilbranchen, om få år samles i få, store centre.

Denne forudsigelse kommer fra en af branchens meget erfarne folk, maskinhandler Ib Stevnhoved, Stevnhoved & Søgaard A/S i Odense.

Fra sit kontor skal han blot se ud af vinduet for at få øje på brancher, som allerede har tilpasset sig fremtidens skærpede markedskrav. Om hjørnet ligger bilforretninger med flere forhandlinger under samme tag, og overfor maskinforretningen er bygget et kæmpemæssigt lastvognscenter, hvorfra der sælges og serviceres lastvogne til hele regionen.

- Lastvognsbranchen tæller i dag kun få centre til at dække salget af flere mærker i hele landet, og det samme vil ske i landbrugsbranchen, hvor strukturudviklingen har gjort, at der efterspørges færre men til gengæld meget store og dyre maskiner.

- Et aktuelt eksempel er tre godser, som nu vil til at drive 2500 hektar i maskinfællesskab. Den operation bevirker, at få kæmpetraktorer skal erstatte 25 brugte traktorer. Også et stort sjællandsk gods har netop rationaliseret maskindriften og indkøbt ni store specialtraktorer, som kan klare de lange afstande i bedriften. Her blev 15 traktorer i overskud.

Indenfor redskaber mærkes strukturudviklingen i landbruget ligeledes. De store bedrifter går mere og mere ind for pløjefri dyrkning for at spare maskinomkostninger og arbejdskraft.

- Ploven og andre traditionelle redskaber er i tilbagetog, og derfor er efterspørgslen ikke mindst på brugte redskaber faldende, siger Ib Stevnhoved.

Derfor forudser han, at man i fremtiden vil komme til at se flere store auktioner hos maskinforretningerne, som det allerede er kendt i USA, for at få afsat brugtlagrene.

- Det vil kunne tiltrække interesserede opkøbere fra hele landet, nabolandene og fra Østeuropa. Her vil der være mulighed for at afsætte de større og bedre maskiner, medens markedet for mindre billige traktorer og brugte redskaber er så fjerne som Grækenland og Østen.

- Men, fortsætter Ib Stevnhoved, selv i Polen og andre baltiske lande er kravet til maskinerne steget, og skal enhederne længere væk, løber der store omkostninger på.

- Derfor er markedet for brugte maskiner meget anstrengt, og danske landmænd må påregne lave priser for det brugte i fremtiden.

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også