Ravnholtkassen styrker landbrugsområdet

Forsikringsselskabet Ravnholtkassen G/S lægger vægt på at tilpasse landmandens forsikring efter den enkelte bedrift. I den forbindelse har selskabet udvidet medarbejderstaben i landbrugsafdelingen.

Danmarks ældste løsøreforsikringsselskab, Ravnholtkassen G/S, blev stiftet for 163 år siden af fynske gårdmænd og godsejere. Siden har selskabet altid haft en tæt tilknytning til landbrugserhvervet, og stadigvæk tegner landbrugskunderne sig for en tredjedel af Ravnholtkassens præmieportefølje, mens resten er nogenlunde ligeligt fordelt på henholdsvis andre erhvervskunder og private forsikringstagere.

- Ravnholtkassen har i de seneste år oplevet en stadig stigende travlhed, blandt andet gennem et samarbejde med Amtssparekassen. På den baggrund har vi ønsket at styrke vores landbrugsområde, som jo er grundstenen for Ravnholtkassen. I den forbindelse har vi ansat Christian Bang fra Stubberup ved Assens i en nyoprettet stilling som landbrugsassurandør, fortæller Ravnholtkassens kundechef, Peter Christiansen.

Peter Christiansen oplyser, at Ravnholtkassens mangeårige landbrugsmedarbejder, Aksel Skov, Allested-Vejle, fortsat vil fungere som hidtil. Og han finder det positivt, at selskabet har en så stor tilgang af nye kunder, at det giver mulighed for at ekspandere.

- I øvrigt kan Ravnholtkassen dag tilbyde stort set alle forsikringer, som man måtte have brug for, fortsætter Peter Christiansen. Vi har pr. 1. juni fået en ny samarbejdspartner, nemlig Købstædernes almindelige Brandforsikring, og det vil helt sikkert komme vore kunder til gode.

Christian Bang er 27 år. Han er opvokset ved landbruget og uddannet i grovvarebranchen, hvor han blandt andet har været ansat hos KFK og ØA. Ved siden af har han et planteavlsbrug, som han driver sammen med sin far.

- I den forbindelse er det vigtigt, hvis en landmand har mere end én ejendom, at der er mulighed for at tegne forsikring med en flytte-ret. Hvis for eksempel den ene ejendom, som ligger i byen, brænder, så giver forsikringen med flytte-ret mulighed for, at produktionsapparatet kan flyttes ud fra byen til en anden ejendom.

- Endelig, fremhæver Christian Bang, er det vigtigt, at driftstabsforsikringen tegnes med en periode, der er lang nok. I dag tager det stadig længere tid at få lov til at genopføre en ejendom efter brand, især hvis der er tale om animalsk produktion. Det bør man tage højde for ved fastsættelsen af driftstabsperioden.

Læs også