Banebryderen og problemknuseren

En dansker i Polen hjælper sine landsmænd godt i gang ved opstart af landbrug i hans nye land. Med sin polske erfaring styrer han danskerne udenom de typiske faldgruber.

Han står parat til at hjælpe de danske landmænd, der har lyst til at etablere sig med landbrug i Polen og som erkender, at de har brug for ekspertise udefra. Og for de landmænd, der mener, at de selv har ekspertise nok, står han parat til at hjælpe dem ud af problemerne igen!

Danskeren Ole Thuesen fra Fåborg på Fyn, som har boet i Polen i seks år og er polsk gift, har masser af brugbar erfaring til at være problemknuser for de eventyrlystne danske landmænd, der har lyst til at prøve kræfter i hans nye hjemland.

Ole Thuesens baggrund for at hjælpe danske landmænd i gang i Polen er ikke blot det, at han bor i Polen og har en polsk kone. Han har arbejdet for Norsk Management i Norge og Litauen, været driftsleder på en gård i Polen i halvandet år og fået gang i et forhenværende polsk statsbrug, så det kom til at køre med 1000 søer med slagtesvineproduktion samt 1000 ha.

Siden da har han sammen med hustruen Iwona, som er uddannet økonom, fået gang i yderligere 15 landbrug. Det er sket i regiet af deres managementfirma »Laufer«.

- Hvis en gruppe går sammen om et projekt om at investere i polsk landbrug, men der ikke er udpeget en person i gruppen, der har ansvaret, ender alle pengene bare med at blive brugt, advarer han.

En anden typisk fejl er, at man ansætter en ukvalificeret polak som driftsleder, hvis eneste kvalifikation er, at de taler enten dansk eller engelsk, og som man tror, man kan lede ved blot at ringe til engang imellem.

- Der skal være en på stedet, der kan tage både ansvar og beslutninger, påpeger Ole Thuesen.

En tredje typisk fejl er, at man starter med for lidt kapital.

- Man skal sørge for at have minimum 8000 kroner pr. ha til at investere med, før den første høst er i hus. De 4000 kroner går til at drive jorden med forpagtning, løn, kemikalier, brændstof og såsæd, mens de resterende penge går til investering i maskiner, forklarer han.

Ægteparret hjælper også til med at få pengene dirigeret de rigtige steder hen i starten af projektet, så man nogle år senere også er sikker på, at en eventuel fortjeneste finder sin rette plads hjemme i Danmark igen! Det koster omkring 150.000 kroner for en tre måneders startpakke.

Er skaden sket, og en dansk landmand har kastet sig ud i nogle aftaler eller investeringer, som viser sig at være uholdbare eller uoverskuelige, kan Ole Thuesen og Iwona klare oprydningen. Iwona sørger for at få styr på økonomien og papirarbejdet, mens Ole får styr på selve driften.

- Det er mange penge, det drejer sig om, så der skal laves en plan og et budget. Jeg synes, det har været godt at have en med erfaring til at hjælpe mig igennem startfasen, siger Martin Clausen.

- Der er for mig flere fordele ved etablering i Polen. Jorden her er bedre end i Rejsby, og billigere. Og markerne er så store, at maskinerne udnyttes mere effektivt. Der kan bruges store maskiner, hvilket kan spare mandskab, forklarer Martin Clausen, som er ivrig fortaler for reduceret jordbehandling – det sparer også maskin- og lønomkostninger. Martin Clausen har en mand ansat.

- Jeg skal helst have flere bolde i luften samtidig, siger han til at have landbrug i to forskellige lande.

Martin Clausen er i gang med at lære polsk, men mødes også med de 5-6 øvrige danskere, der befinder sig i området, så helt afskåret fra det danske er han ikke.

Læs også