Siø slipper masterne

Kabellægningen mellem Fyn og Langeland afsluttes nu over Siø. Det fjerner mange driftsgener for øens landbrug.

Ønsket om større sikkerhed i elforsyningen, og en kombination af slitage på luftledningerne, elmasternes alder og for lille kapacitet, er den væsentlige begrundelse for kabelnedlægninger.

I denne sommer har Fynsnet, der står med ansvaret for det fynske elnet, nedlagt 60kV jordkabler over Siø. Sidste år blev hele strækningen over Tåsinge nedlagt, så når havledningen fra Siø til Langeland kommer med i løbet af eftersommeren, er det to-årige projekt afsluttet.

- Vores betænkelighed ved selve arbejdets udførelse har været unødvendig, da det gennemføres meget fint af entreprenøren. Vi har kunnet være behjælpelig med at planlægge, og de har haft fuldt styr på at finde vej mellem forhindringerne og har ikke haft sammenfald med det eksisterende.

Betænkelighederne har bestået i, at der dels er hoveddræn på den ene side af vejen, ligesom der er nedlagt et lyslederkabel og for 15 år siden et mindre eljordkabel fra en række enkeltmaster på kryds af to-masterne. Endvidere er der nedlagt vandledning fra Langeland, som er øens eneste vandforsyning.

Jørgen Pedersen forventer især, at det vil gavne i bekæmpelsen af græsukrudt, som er meget nødvendig, da der traditionelt avles mange frøafgrøder på Siø. Der har altid været en tendens til mere græsukrudt omkring masterne, og hvor der er sprøjtet med Primera, er det ganske tydeligt, hvor man ikke når ind til masterne.

- I år har vi set problemet i en første års mark med engrapgræs. Der måtte slås 100 kvadratmeter væk i udlægsmarken sidste år i tilknytning til elmasterne, og alligevel har der været god brug for weed-wiperen i år, har Jørgen Pedersen konstateret.

Læs også