Lovende dansk roefrøavl

Et initiativ med flere danske roefrøavlere så tvivlsomt ud i efteråret, men lige nu lover det godt de fleste steder, lyder bedømmelsen fra frøavlskonsulent Bjørn Boesskov, Danisco Seed.

- Roefrøet har vundet kampen, sagde Bjørn Boesskov, da han forleden inspicerede de langelandske marker med roefrø.

Det er flere årtier siden, at der sidst blev avlet roefrø på Langeland, men da Danisco Seed lukkede aktiviteterne i England valgte man, at trække mere avl til Danmark. Hidtil har avlen fortrinsvis fundet sted i Frankrig og England.

I Danmark har fire sjællandske avlere gennem årene været aktive med roefrøavl, men fra efteråret blev der suppleret med erfarne roefrøavlere fra Fyn og Langeland, som hører til de mest velegnede frøavlsområder i Danmark. Med 60 hektar på Langeland er det næsten halvdelen af det danske areal på 130 hektar.

- I efteråret var jeg yderst betænkelig, da jeg tilså arealerne, fortæller Bjørn Boesskov. Frøet blev sået rettidigt i august, men fik langt fra en god start, da fremspiringen startede meget sent en uge ind i september efter den første regn.

- Nu er pessimismen total vendt, da afgrøden står med gode udsigter til et pænt udbytte. Jeg vil blive skuffet, hvis der bliver mindre end tre tons pr. hektar i afgrøden her, siger konsulenten, som dog tilføjer sædvanlige forbehold med tordenskyller og andet grimt.

Ukrudtsbekæmpelsen fra efteråret blev ikke optimal, og så snart ukrudtet er for stort, så slår de almindelige roemidler ikke til. Ifølge konsulenten skal man helst ikke komme for sent med Matrigon sprøjtning mod kamiller, da det kan give problemer med frøudviklingen.

Derfor understreger han behovet for den rettidige omhu, som normalt vil give en effektiv bekæmpelse.

En af de langelandske avlere, Ulrik Bremholm, Sønderskovgård i Bøstrup, fortæller om arbejdsgangen i den arbejdsintensive afgrøde:

- Der blev mod forventning ingen ukrudtssprøjtning i efteråret, og vi fik kun 70 procent af arealet radrenset inden det blev for vådt. Medio marts blev der sprøjtet med Kerb, og primo maj blev der udført en Matrigon sprøjtning.

Den væsentlige indsats er sket med fire gange strigling og to gange radrensning, så den mekaniske indsats har overtaget.

Som følge af striglingen var mange blade beskadiget, og for at imødegå en større risiko for svampeangeb, når bladene var sårbare og åbne, blev der iblandet Dithane sammen med Matrigon. Det har givet en antigonistisk virkning, så virkningen mod kamillerne kun har været på 10-15 procent. Så erfaringen er ganske enkelt, at den blanding skal ikke gentages.

De tilbageværende kamiller er heldigvis beskadiget, og kulturplanterne har virkelig flot fat, så nu er opmærksomheden rettet mod eventuelle angreb af lus. Helst kun en randsprøjtning inklusive gigantendedyse med kørsel i det fræsede bælte uden om marken. Det vil gøre ondt at køre i de ranke roefrøplanter, mener Ulrik Bremholm.

Læs også