Kampen tages op i rapsen

Et nyt jordmiddel gør det muligt at bekæmpe ukrudt i vinterraps mere effektivt end hidtil.

Vinterrapsdyrkere har de senere år kun haft begrænsede muligheder for at bekæmpe ukrudt med planteværnsmidler.

I takt med, at de gamle midler er forsvundet fra markedet er flere og flere ukrudstarter begyndt at blomstre op. Arter som hyrdetaske og burresnerre har i visse områder gjort det meget svært at dyrke vinterraps – selv radrensning har ikke kunnet holde dem i ave.

Med et nyt planteværnsmiddel åbnes der imidlertid op for denne mulighed igen. Command CS blev i foråret godkendt til vinterraps og kartofler.

Midlet anvendes senest tre dage efter såning. Hvis Command CS anvendes for sent i forhold til ukrudtets fremspiring bliver effekten dårligere, og man risikerer endvidere at rapsen skades med små hvide pletter på bladene. Rapsen overlever dog.

Ukrudtet afbleges og visner i løbet af kort tid. Virkningen holder i op til otte uger, godt hjulpet af CS-formuleringen, som langsomt frigiver aktivstoffet.

Command CS er specialist i at bekæmpe hyrdetaske og burresnerre. Herudover har midlet god effekt på en række andre arter, der normalt optræder i vinterrapsen.

Command CS er godkendt med en dosering på 0,33 liter pr. ha. Det er et moderne jordmiddel med en relativ begrænset langtidseffekt. Det betyder, at der ingen restriktioner er mht. efterfølgende afgrøde og stort set frit valg af afgrøde ved omsåning efter pløjning.

Læs også