Flydende vitaminer er sagen

Der opnås en væsentlig øget sikkerhed for grisenes vitaminforsyning og en besparelse i mængden af tilsatte vitaminer og fosfor i foderet ved at anvende en flydende vitaminblanding frem for en tør blanding. Den flydende blanding sprøjtes på foderpillerne efter de er nedkølet.

Den moderne foderproduktion byder på temmelig høje temperaturer for råvarerne. En af grundene til de varme forhold er, at de er med til at bekæmpe forekomsten af salmonella i foderet.

Høje temperaturer ødelægger imidlertid mere end bakterier – de ødelægger også de vitaminer der er i foderet. Det gælder især de tilsatte vitaminer, hvorimod de naturligt forekommende vitaminer i råvarerne er mere varmestabile.

Hos KOF&G har man løst dette problem ved at tilsætte vitaminer til svinefoderet efter pillerne er lavet. Det gør man ved at påsprøjte foderpillerne efter afkøling med en flydende vitaminblanding fra Løven Agro.

Hermed sikres, at dyrene får de vitaminer, som er tilsat foderet, uden at vitaminerne er delvist forsvundet som følge af foderfremstillingsprocessen. Ikke alene giver det en mere sikker dosering, men det bevirker, at niveauet af tilsatte vitaminer kan nedsættes.

I undersøgelsen fandt man ud af, hvor meget af vitaminerne, der egentlig forsvinder i produktionen og det viste sig, at der sker et betydeligt tab ved tilsætning af tør vitaminblanding. Den største del af tabet sker under expandering men ved pelletering sker der yderligere tab. Helt galt stod det til med K-vitamin i piller, som var næsten helt væk, men også nogle af B-vitaminerne forsvandt med over halvdelen af det tilsatte.

Ved at sprøjte den flydende vitaminblanding på de afkølede foderpiller holder vitaminindholdet sig så godt at man kan reducere den tilsatte mængde til 70 procent af den gældende norm. I en sammenligning mellem slagtesvinefoder tilsat vitaminer på tør basis efter normen og tilsvarende foder tilsat flydende vitaminer med kun 70 procent af normen viste det sig, at slagtesvinene havde stort set samme tilvækst og nøjagtig samme foderudnyttelse.

Undersøgelsen viste derved, at der kan spares 30 procent af vitaminblandingen, når den tilsættes i flydende form efter pelleteringen.

Dermed bliver fosfor fra råvarerne i foderet mere tilgængelig for dyrene. Resultatet er godt for både miljøet og pengepungen. Der kan tilsættes mindre monocalciumfosfat til foderet fordi grisene udnytter mere af den naturligt forekommende fosfor. Derudover kommer der mindre fosfor ud i gødningen og derved havner der mindre fosfor på markerne.

- Ved brug af fytase øges fordøjeligheden af calcium, hvorved tilsætning af kridt kan reduceres. Det giver en lavere syrebindingskapacitet i foderet og dermed en lavere tarm pH. I sidste ende forbedrer det også tilgængeligheden af både mikromineraler og aminosyrer, forklarer produktchef Alice Toft Bruhn fra KOF&G.

- Vi bruger flydende vitaminblandinger med fytase til alle vore fuldfoderblandinger og tilskudsfoder. Flydende blandinger af mikromineraler tilsættes også alle foderblandinger. Derudover tilsættes nogle af foderblandingerne forskellige foderenzymer til at forbedre kulhydratfordøjeligheden, smagsstoffer, og ekstra vitaminer som f.eks. E-vitamin og biotin, fortæller hun.

Læs også