Landbocenter til 30 millioner kroner opføres ved Vissenbjerg

Samlingen af rådgivningen i et nyt stort center kommer ikke til at koste medlemmerne på Vestfyn og Nordfyn ekstra.

På medlemsmøder i Nr. Åby og Næsbyhoved-Broby onsdag og torsdag i sidste uge blev de store planer lanceret, og de 100 fremmødte medlemmer blev begge steder grundigt sat ind i det allerede fremskredne projekt. Således fik de at vide, at grunden på to hektarer tæt ved afkørsel 54 ved Vissenbjerg allerede om tirsdagen var købt - efter den i længere tid havde været reserveret hos Vissenbjerg Kommune.

- Vi ønskede en central placering både for medlemmerne og de ansattes skyld. Netop ved Vissenbjerg er der ideelle tilkørselsforhold fra alle sider, og det skader jo heller ikke at have en markant profil tæt ved den fynske hovedfærdselsåre, sagde formand Torben Bang, da han informerede de mange fremmødte vestfynske landboforeningsmedlemmer ved mødet i onsdags.

Videre blev det oplyst, at selve opførelsen af det foreløbige skitseprojekt på i alt 3.232 kvadratmeter vil beløbe sig til omkring 30 millioner kroner. Herfra skal så trækkes en skønnet salgsværdi for de to eksisterende landbocentre i Aarup og Næsbyhoved-Broby på 12 millioner kroner.

- Finansieringen af meromkostningerne vil være godt 1,5 millioner kroner, men når vi så fratrækker besparelser på kørsel og kommunikation mellem de nuværende to centre, leje af mødefaciliteter og ikke mindst lønomkostninger til 3-5 medarbejdere som bliver rationaliseringsgevinsten ved sammensmeltningen af de to kontorer, så vil det være udgiftsneutralt for medlemmerne, sagde centerleder N.K. Dalsgaard, da han gennemgik de foreløbige økonomiske aspekter ved opførelsen af det nye center.

N.K. Dalsgaard pointerede, at driftsomkostningerne i Landbrugsrådgivningen NordVestfyn for nuværende ligger på 7,7 millioner kroner, medens personaleomkostningerne er 31 millioner kroner.

- Derfor er meromkostninger på 1,5 millioner kroner ikke afskrækkende, når der samtidig opnås en lang række fordele for de ansatte ved at sidde i samme hus.

- Det bevirker en rationalisering og optimering af rådgivningen, så den bliver yderligere konkurrencedygtig på både kvalitet og pris, fastslog centerlederen.

Også ved mødet dagen efter i Nordfyns Landboforening var der fuld accept til planerne, og allerede nu førstkommende torsdag mødes bestyrelsen i de to foreningers fællesrådgivningsselskab, Landbrugsrådgivningen NordVestfyn, for at få skred i projektet.

- Jeg er en glad formand, og vi ser nu alle frem til om et år at kunne rykke ind i de nye omgivelser, sagde Niels Hansen fra Nordfyns Landboforening efter møderne i den forgangne uge.

For Torben Bang personligt har det været et begivenhedsrigt og hektisk år. Ved generalforsamlingen i fjor var han fortaler for fusionen, der som bekendt faldt til jorden. Alligevel valgtes han efterfølgende til formand for den vestfynske landboforening.

- Allerede kort tid efter nej’et i fjor var det nødvendigt at »komme videre«, og derfor gik vi i forhandlinger med Nordfyns Landboforening. Det førte til dannelsen af Landbrugsrådgivningen NordVestfyn fra nytårsskiftet med baser i de eksisterende centre i Aarup og Næsbyhoved-Broby. For de ansatte og for medlemmerne var det ikke holdbart, og derfor har vi i rådgivningsselskabets bestyrelse det seneste halve år dels arbejdet med planerne om et nyt fælles center - og samtidig set på mulighederne for udvidelse et af stederne, siger Torben Bang, der er formand i rådgivningsselskabet.

- Selv om det umiddelbart er lidt dyrere at bygge nyt, så valgte vi efter nærmere analyser den løsning frem for at udvide et af de eksisterende centre. Hos os var det udelukket af pladshensyn, og i Aarup ville det ikke mindst give mangel på parkeringspladser, siger Niels Hansen, der er næstformand i Landbrugsrådgivningen NordVestfyn.

På møderne i den forgangne fik begge formænd så opbakning af deres medlemmer til nybyggeriet.

Men her stopper omvæltningerne ikke. Næste trin af raketten bliver en sammenlægning af de to landboforeninger, når byggeriet er tilendebragt. Det blev nævnt af formændene som afslutning på de to skelsættende medlemsmøder, som begge steder havde samlet omkring 100 medlemmer.

Også trafikforholdene bliver ideelle for såvel de ansatte som kunderne fra det nordlige og vestlige Fyn. Centret kommer til at ligge kun få hundrede meter fra motorvejsafkørsel 54 ved Vissenbjerg, og dermed får det en meget markant placering i det fynske landskab.

Bygningen bliver fire-fløjet, hvor såvel stueplan som førstesalen er på 1400 kvadratmeter. Dertil kommer en kælderetage på 432 kvadratmeter til teknik og lagerfaciliteter.

Det fremgår af det skitseforslag, som arkitektfirmaet Karl C. Rosenberg Rasmussen A/S, Middelfart, har udarbejdet for de to samarbejdende landboforeninger, og som blev præsenteret på medlemsmøder i sidste uge.

Indretningen i det nye center bliver meget fleksibel. I midten er et centralt rum med indgang og reception placeret, og i hver fløj vil der være kontorer til de ansatte med lette skillevægge, som kan flyttes efter behov. Mod øst er kantine og køkken placeret i stueplan og ovenover findes en stor samlingssal, der kan opdeles i tre mødelokaler.

Bygningen vil blive opført i rødgule sten. Tagkonstruktion og vinduer udføres i stål og aluminium.

Med den projekterede bygning vil byggeprocenten på den to hektar store grund blive 13. Om nødvendigt er der derfor rige muligheder for udvidelser.

Læs også