Dansk formandsskab

Dansk landbrug overtog torsdag formandskabet i Nordens Bondeorganisationers Centralråd (NBC). Det betyder, at Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke, i den næste to-års periode også er præsident for NBC, mens kontorchef i Landbrugsraadet, Ole Klintgaard Larsen, varetager posten som generalsekretær.

Danmark overtog formandskabet ved NBC’s udvidede præsidiemøde i Sverige. Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland er med i NBC, og formandskabet går på skift mellem de fem lande. Danmark overtog formandskabet efter Sverige.

Godt 100 deltagere i det to-dages udvidede præsidiemøde drøftede forhold vedrørende landbrug og fødevarer i de fem lande samt internationale forhold som WTO-forhandlinger og EUs udvidelse.

Læs også