Landmænd imod habitat

Ja til natur. Nej til habitat. Det er holdningen hos de sønderjyske landmænd ved Brede Å og Vidå, som Skov- og Naturstyrelsen har udpeget som habitatområde.

De sønderjyske landmænd er stadig skeptiske overfor udpegningen af Brede Å og Vidå som habitatområder. Selv om Skov- og Naturstyrelsen har skåret kraftigt i deres oprindelige forslag og afholdt et møde for de berørte lodsejere, er usikkerheden fortsat stor med hensyn til den fremtidige landbrugsdrift i området.

Mødet blev afholdt i Tønder-hallerne, hvor cirka 300 eller godt halvdelen af områdets lodsejere var mødt frem.

- Det var et sagligt møde med nogle saglige og konkrete spørgsmål. Vi fik også nogle saglige svar. De var bare ikke særlig konkrete, siger formanden for Det Sønderjyske Landbrugsråd, Gert Karkov, der vil have habitatområderne yderligere formindsket, så de begrænses til helt specifikke områder.

Habitater udpeges i hele EU for at beskytte og bevare værdifulde naturtyper, vilde dyr og planter. Skov- og Naturstyrelsen ønsker først og fremmest Brede Å og Vidå udpeget for at beskytte fiskearten snæbel. De to å-systemer er nemlig de eneste steder i Europa, hvor denne lakseart lever.

Gert Karkov mener imidlertid, at det ikke er nødvendigt med et habitat for at beskytte den sjældne fiskeart.

- Sønderjyllands Amt gør allerede en masse for Snæblen. Og den har det udmærket. Derfor er lodsejerne skeptiske overfor at blande EU ind i beskyttelsen. Når der er styr på tingene nationalt og i amtets regi, er der ingen grund til at flytte beslutningerne et skridt længere væk, mener han.

- Skov- og Naturstyrelsen sagde på mødet, at det næppe sker. Men ordet næppe bekymrer os. Det er elastik i metermål. Med den situation, landmændene står i, er vi meget opmærksomme på den slags formuleringer. Dem kan vi ikke bruge til noget. Vi er nødt til at vide, hvor vi står med hensyn til bedrifternes udvikling, siger Gert Karkov.

Ifølge Skov- og Naturstyrelsen betyder udpegningen som habitat ingen ændringer for ejere eller brugere på kort sigt. Man kan fortsætte med at drive landbrug og skovbrug. Man kan jage og fiske. Og man kan bo og færdes på samme måde som før.

På langt sigt kan der imidlertid ske ændringer.

I nogle områder kan det ifølge Skov- og Naturstyrelsen blive nødvendigt at beskytte naturen endnu bedre end før. Det kan betyde, at der skal laves særlige forvaltningsplaner i habitatområdet. For eksempel kan det komme på tale at restaurere vandløb. Fredninger af visse områder kan også komme på tale.

- Vi siger ja til naturen. Men vi siger også ja til, at dem, der har ansvaret for naturen, kan bo og bruge området. Vi siger ikke nej til naturen og snæblen, men er meget skeptiske overfor habitatet, siger formanden for Det Sønderjyske Landbrugsråd, der forudser, at mange lodsejere vil gøre indsigelse, før høringsfasen udløber den 26. oktober.

Læs også