Skole savner plads

Elever nærmest valfarter til landbrugsskolen i Grindsted, og der skal nu investeres i mere beboelse og flere klasseværelser.

Landbrugsskolen i Grindsted har problemer. I modsætning til flere andre skoler er det dog af den stik modsatte karakter. De unge mennesker på det nærmeste valfarter til opholdene i Grindsted, og det volder skolen problemer – pladsproblemer.

- Vi er nødt til at udvide, siger den konstituerede forstander, Keld Mikkelsen, der dog på ingen måde er ked af behovet. Han glæder sig over, at skolen klarer sig så flot i konkurrencen om eleverne, selvom det koster skolen penge at få de nødvendige faciliteter.

Skolen er placeret udenfor Grindsted og ligger i landzone. Derfor er det nødvendigt at få zonetilladelser fra Ribe Amt, og de er i øjeblikket i høring, men ifølge Keld Mikkelsen er der ingen naboer, der vil gøre indsigelse. Derfor forventer han, at skolen kan få de nødvendige tilladelser, så byggeriet snart kan starte.

- Det hele skal gerne være færdig til januar, fastslår Keld Mikkelsen.

Skolen har i øjeblikket 50 elever gående på modul 1A, mens 44 starter på modul 1B. Modul 3 består af 26 elever, mens der foreløbig er tilmeldt 70 unge til modul 2-uddannelsen, der starter til januar, hvor der også etableres en modul 4 med syv elever.

For at skaffe pladsen skal der bygges til. Denne gang kræver det altså en landzonetilladelse, men det bliver formentlig ikke tilfældet en anden gang, der skal bygges. Keld Mikkelsen fortæller, at Grindsted Kommune i øjeblikket arbejder med udkastet til en lokalplan for skolens område, så det fremover bliver kommunen, der kan give de nødvendige tilladelser.

Læs også