Målrettet indsats gav lavere behandlingsindeks

Østjysk planteavler har til sin egen overraskelse reduceret sit behandlingsindeks mærkbart i de seneste sæsoner. På planteavlskonferencen i Nyborg opfordrede han kollegerne til at yde en helhjertet indsats på området.

Med en målrettet indsats har gårdejer Hans Dahm i Boulstrup ved Odder i Østjylland reduceret sit forbrug af pesticider betydeligt.

I 2000 lå han med et samlet behandlingsindeks på sin ejendom på 2,63. I år er indekset nede på 2,08. Ser man alene på vinterhveden er behandlingsindekset faldet fra 3,47 i 2000 til 2,68 i 2001.

- Jeg må indrømme, at jeg er blevet overrasket over, hvor meget det har betydet for mit behandlingsindeks, at jeg er begyndt at arbejde målrettet med min sprøjteadfærd. Egentlig gik jeg rundt og troede, at jeg gjorde tingene godt nok. Det viste sig bare, at jeg kunne gøre mit arbejde en del bedre, lød budskabet fra Hans Dahm, da han i sidste uge fortalte om sine erfaringer på den traditionsrige planteavlskonference på Hotel Nyborg Strand, hvor konsulenter og forskere fra hele landet hvert år samles.

Den østjyske planteavler driver en gård med cirka 200 hektar jord i kystnært område. Hvede er den største afgrøde, men i de seneste to sæsoner har han også dyrket vårbyg, havre, markært, forskellige græsser og lidt spinat til frø. Det meste af kornet er i fremavl.

- Jeg er planteavler. Med stort P. Så måske er det her ekstra spændende for mig at arbejde med. Det ændrer dog ikke på, at vi som landmænd må være opmærksomme på, at der faktisk er muligheder for at reducere vores behandlingsindeks, hvis vi arbejder med tingene.

Ifølge Hans Dahm kræver et faldende behandlingsindeks blandt andet, at man fokuserer meget på sine sædskifter, på sin kulturteknik og på sit maskin- og redskabsvalg. Han påpeger dog også, at 2001 har været et år, hvor der har været få skadedyr, hvilket har været med til at trække indekset i den rigtige retning.

I 2001-sæsonen valgte han at halvere vækstregulerende midler i kornet, og han formåede også at halvere sin dosis af insektmidler. Endelig har det været centralt at få en bedre rådgivning omkring svampebekæmpelse.

I den kommende sæson rettes blikket ligeledes mod mere resistente hvedesorter som for eksempel »Galicia«. Samtidig vil Hans Dahm forsøge helt at undgå »forsikringssprøjtninger«, hvor sprøjtedosis for en sikkerheds skyld ligger i den høje ende.

- Vi snakker »pebernødder«. Jeg har godt nok købt færre sprøjtemidler. Til gengæld har det kostet på maskinsiden, og der er også gået mere tid med driftsledelse og opsyn af markerne. Så det er ikke økonomien, der skal være guleroden.

- Jeg føler ikke, at vi har noget valg som planteavlere. Det øvrige samfund stiller nogle krav til os, som det ikke nytter, vi modarbejder. Det viser sig jo faktisk også, at der godt kan gøres noget ved vores behandlingsindeks, når vi arbejder med tingene. Så kan vi altid diskutere, hvor det er rimeligt at trække grænsen. Om det skal være ved indeks 2,0 eller ved indeks 1,7, som der jo tales om.

- Vi må, slutter den østjyske planteavler, nok erkende, at det er for dårligt, at vi først for alvor reagerer på de her ting, når vi bliver presset til det. Vi burde nok være mere på forkant med de her ting. For det kan jo lade sig gøre, selvom den første besparelse nok er den nemmeste. Vi må dog samtidig holde fast i, at vi skal have plads til at sætte en ekstra indsats ind, hvis dyrkningsforholdene et år kræver det. Det føler jeg dog også, at politikerne er åbne for.

Ifølge Pesticidhandlingsplan II skal behandlingshyppigheden i landbruget reduceres til 2,0 inden udgangen af 2002.

I 2000 var det samlede indeks for udvalgsmedlemmerne på 2,05. Udvalget dyrkede dengang samlet 1350 hektar jord.

I 2001 er indekset faldet til 1,62. Indeks 1,82 var måltal. Medlemmerne er nu oppe på at dyrke 1.587 hektar jord. De flere hektar skyldes primært, at der har været udskiftning i udvalget, hvor der tidligere sad økologer, som naturligvis ikke indberettede et behandlingsindeks.

Der er repræsentanter fra samtlige driftsgrene i landbruget i LRØ’s planteavlsudvalg. Alle har oplevet, at behandlingsindekset er dalet i takt med, at der er sat øget fokus på indekset.

Læs også