Nye vinde blæser hos pelsdyrene

Områdets to pelsdyrkonsulenter skal fremover have udgangspunkt i Skejby, hvor de skal samarbejde med fjerkrækonsulenter. Forsøgsfarmen i Lindknud sættes måske til salg.

Det er sjældent, at høns og mink går godt i spænd sammen. Men derfor kan deres konsulenter godt finde sammen i et frugtbart samarbejde. Det er i hvert fald planen, når pelsdyrkonsulenterne fra blandt andet Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening skal indarbejdes i en ny rådgivningsstruktur på landsplan.

Fra 1. januar skal alle landets otte pelsdyrkonsulenter samles i en fælles rådgivningsvirksomhed, Landskontoret for Pelsdyr, som får til huse på Landbrugets Rådgivningskontor i Skejby. Det nye landskontor vil have et nært samarbejde med Landskontoret for Fjerkræ. Begge kontorer skal således ledes af chefkonsulent Hans Peter Bay, som allerede nu er chefkonsulent for Landskontoret for Fjerkræ.

- For tre år siden stod fjerkræerhvervet i samme situation rådgivningsmæssigt, som vi gør nu, fortæller formanden for Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening, Tage Pedersen, Hedensted.

Foruden at være formand for landsdelsforeningen er han formand for det udvalg, der har arbejdet på at udvikle pelsdyrerhvervets nye rådgivningsstruktur.

- Omstruktureringen foretages for at tilbyde pelsdyravlerne en rådgivning, der er forebyggende og langsigtet. Som det er nu, er det for det meste kun ambulancetjeneste, d.v.s. løsning af her og nu problemer, som konsulenterne tilbyder, siger Tage Pedersen.

Fire af de nuværende landsdelskonsulenter vil fortsat komme til at arbejde som regionskonsulenter, dog med udgangspunkt fra kontoret i Skejby, hvor de forventes at være en-to gange om ugen. I det sydjyske er det konsulent Ejnar Hedegård, der fortsat vil holde sig til at dække Syd- og Sønderjylland samt Fyn.

På det veterinære område vil obduktioner fortsat foretages på Statens Veterinære Serumlaboratorium i Århus, mens andre veterinære problemer vil blive løst af de tre dyrlæger på fjerkrækontorets veterinærklinik suppleret med en specialiseret pelsdyrdyrlæge.

Rådgivningsydelserne fra det nye Landskontor for Pelsdyr skal være baseret dels på brugerbetaling og dels på kontingentindtægter fra de fire landsdelsforeninger. Telefonrådgivning og foredrag i lokalforeninger vil fortsat være gratis for medlemmerne, mens alle konsulentbesøg vil være brugerbetalt.

Der vil også ske ændringer i forbindelse med pelsdyrforsøgene. Formanden for Pelsdyrerhvervets Forsøgsvirksomhed (PFR), Kaj Kristensen, Tjæreborg, oplyser, at dyrene fra Pelsdyrforsøgsfarmen Syd i Lindknud ved Brørup, som fortrinsvis anvendes til avlsforsøg, forhåbentlig flyttes til Statens Jordbrugsforsknings forsøgsanlæg i Foulum.

- Vi ønsker at udnytte den fælles viden, der er omkring pelsdyr og derudover sørge for et forskermiljø, der kan tiltrække nye, unge kræfter til pelsdyrforsøgene. For at holde en god troværdighed omkring forsøgene må vi sørge for, at forsøgsholdene er tilpas store. Fremtidens forsøg vil i stigende grad bygge på computer-baserede simuleringsprogrammer samt afprøvninger med mange dyr af gangen på praktiske minkfarme – ligesom man gør det inden for svin med Den Rullende Afprøvning, oplyser Kaj Kristensen.

Fremtidsplanerne afhænger dog af, at oplægget til den nye forsøgsstruktur, med samarbejde mellem den statslige institution i Foulum og det private pelsdyrerhverv, godkendes af Fødevareministeriet. Hvis oplægget godkendes, bliver forsøgsfarmen i Lindknud sat til salg.

Læs også