Arbejder gratis for staten

Gårdejer fra Hovborg bruger mere end en arbejdsdag hver uge på administrativt arbejde – meget er overflødigt, mener han.

Brian Holm er en glad mand – en glad landmand. Han har jo også selv valgt sit fag, så han er ikke ude på at klage. Alligevel kan det dog hidse den ellers sindige gårdejer op, når talen falder på det meget bureaukrati, der følger med livet som selvstændig på landet.

Det var indtrykket, da Brian Holm i sidste uge havde besøg af Folketingets formand, Ivar Hansen (V), på gården Ulvehøjvej 1 mellem Lindknud og Hovborg, og formålet var netop, at Ivar Hansen ønskede at høre mere om alle de skemaer, der snakkes så meget om.

- Jeg har fuld forståelse for, at der skal udfyldes skemaer og være kontrol, når vi får så mange penge via EU, selvom jeg gerne så, at alle disse ordninger helt forsvandt. Men jeg føler, at mange af de ting, vi skal oplyse om gennem de mange skemaer, intet har med disse penge at gøre, sagde Brian Holm, da han mødtes med Ivar Hansen over en kop kaffe ved familiens køkkenbord.

- Vi skal udfylde de ting, EU kræver, men hvorfor skal den danske stat have yderligere en række oplysninger på skemaer, det blot kræver tid at udfylde. Det synes som om, vi blot lever af at klippe hinanden, lød det fra Brian Holm.

Det ekstra arbejde får han intet for – han arbejder reelt gratis for staten.

- Vi skal have en større tillid til landmanden, og jeg oplever da også blandt politikere en klar stigende interesse for at forenkle administrationen og reglerne, fortsatte Ivar Hansen og lagde heller ikke skjul på, at han godt er klar over, at det er næsten umuligt at forstå de mange cirkulærer og andre ting, der kommer fra København – det er skrevet i et uforståeligt sprog.

- Tingene kan forenkles, og det må være en fælles politisk opgave at få det gjort, sagde Ivar Hansen yderligere.

Med i køkkenbordssnakken var to repræsentanter fra Landbogården i Brørup, og her var holdningen til skemaer og regler stort set den samme:

- Vi tør næsten ikke rådgive landmænd. Det bliver sværere og sværere, også fordi mange love er tvetydige, sagde økonomikonsulent Anders Harck.

Ivar Hansens besøg startede i øvrigt med et besøg blandt de fritgående, økologiske grise, hvor Brian Holm har 60 søer. På gården er der yderligere fedesvin og ægproduktion. Afregningsprisen for kød fra økologiske frilandsgrise er for Brian Holms vedkommende otte kroner højere, og han nyder at have grisene gående ud, selvom der også er meget arbejdet forbundet med det.

- Jeg kan godt lide at se grise gå på markerne rundt omkring, men det irriterer mig, at landmænd ikke sørger for, at der er græs til grisene, sagde Brian Holm.

Læs også