Nu må festen stoppe!

Det kan ikke være meningen, at vi skal have trukket ned over hovedet, at alle folk bare skal have lov til at gå på vores jord, siger medlem af Fyns Familielandbrug. Han opfordrer sin organisation til at afholde et debatmøde om adgangen til naturen.

Adgangen til den danske natur har vist sig at være et emne, som kan få folk ud af de »debatmæssige starthuller«.

I Landbrug Fyn i sidste uge slog proprietær Jørgen Christensen, Lundegaard, Nr. Broby, til lyd for nødvendigheden af en debat om emnet. Han pegede blandt andet på, at folk ikke sætter sig ind i konsekvenserne af det kompromisforslag, som for nylig blev resultatet af arbejdet i det såkaldte »Adgangsudvalg«, og han fandt, at landbruget bliver diskrimineret, når alle og enhver uden videre skal kunne færdes stort set over alt på marker og i sove.

Jørgen Christensens udtalelser får opbakning af en anden midtfynsk landmand, Johannes Andersen, der bor i Allested i Broby Kommune. Johannes Andersen, der er mangeårigt medlem af Fyns Familielandbrug, har gennem flere år været »åmand« ved Øksemosebækken, Ølstedbækken og Vittinge Å, der løber ud i Odense Å i udkanten af Broby Kommune. Og da han tillige er jæger, har han i en lang årrække haft en tæt kontakt til naturen – og de folk, der færdes i den.

- Landbruget er efterhånden statens bedste malkeko, fortsætter Johannes Andersen. Det hele drejer sig efterhånden kun om miljø. Men hvem betaler staten? Det gør vi, - ligesom vi har betalt for vores jord. Så hvis folk vil ud at gå på jorden, må de betale! Eller i hvert fald: Skal de gå på vores jord, så skal vi have lov at gå i deres haver.

- Nogle havde anket til Miljøministeriet over de ekstra 100 kroner. De fik den besked, at når vi havde betalt 100 kroner om året i flere år,, så kunne vi komme med på en dagjagt. Og da det ville have en værdi af 1.000 kroner, så ville det udligne sig selv!

- Jeg er ikke helt ung mere, påpeger Johannes Andersen. Så hvem ved, om jeg eller mine jævnaldrende nogensinde får glæde af det? Og i øvrigt: Skal de bestemme, hvornår vi vil på jagt?

- Niels Chr. Larsen lovede at tage det med på det førstkommende bestyrelsesmøde i Dansk Familielandbrug. Vi forlanger, at der skal være et debatmøde om adgangen til naturen. Hvis ikke vi sætter hælene i nu, ender det bare med, at de tager hele armen. Vi i landbruget kan snart ikke røre os, uden at vi er overvåget, slutter Johannes Andersen.

Læs også