Ambivalent forhold til Ritt & Co.

Forholdet mellem landbrug og fødevareminister er ikke altid lige godt. Men det har også sine lyspunkter, mener Peter Gæmelke.

Landbrugets forhold til fødevareminister Ritt Bjerregaard og hendes folk i Ministeriet for FødevareErhverv kan tilsyneladende bedst sammenlignes med en pose blandede bolsjer: Der er lidt sødt og lidt surt i posen.

- Vi føler os svigtet af fødevareministeren og regeringen i BSE-sagen, og vi har med undren og skuffelse set en række udsagn fra ministeren, som vi ikke forstår. Men når regnestykket over forholdet til den politiske verden skal gøres op, så har vi på den anden side også en række positive oplevelser, lød det fra Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke på rådets årsmøde.

Som noget positivt nævnte han samarbejdet om forskning og en fælles indsats for at hindre udbredelse af BSE og mund- og klovsyge.

- Vi har også følt os svigtet af direktoratet for FødevarerErhverv, men vi anerkender, at der er gjort en stor indsats for at få kål på den store pukkel af sager med eksportstøtte. Til plussiden hører også, at vi har haft et fremragende samarbejde med såvel Fødevareministeriet som Udenrigsministeriet for at få genåbnet eksportmarkederne i forbindelse med mund- og klovsygen. Der er på alle fronter leveret en gedigen og stor indsats.

- Disse gode samarbejdsrelationer og indsatser til gavn og glæde for erhvervet, kan imidlertid ikke skjule, at vi har oplevet en række situationer, hvor fødevareministeren har placeret tikkende bomber under samarbejdet og under hele vort erhverv.

- Ritts ord om, at vi jo selv var skyld i BSE-situationen – ramte mange i erhvervet meget personligt og meget hårdt.

- Det kan være, det er populær tale og kan skaffe stemmer, men det misklæder en i øvrigt meget kompetent minister. En fødevareminister, som godt ved bedre. Som godt er klar over, at vort erhverv massivt satser på en konstant udvikling og forbedring. At vi på en lang række områder er nået meget langt, og at vi hører til de bedste i verden med fødevarekvalitet og -sikkerhed.

- Derfor er ministerens gentagne udtalelser i ind- og udland om, at vort erhverv bør omlægges totalt, at vi nærmest skal starte helt forfra - ikke fair, hverken mod erhvervet generelt eller mod den enkelte landmand, fastslog Gæmelke i sin årsberetning.

Læs også