Udpinte marker får næringsstoffer

De kalk og gødningshungrende marker i Polen får hjælp fra blandt andet en dansk kalk- og gødningsspreder.

i Polen

- Markerne har ikke set hverken kalk eller gødning i 30 år, fortæller den ene polsk landmand efter den anden de danske besøgende, som Landbrug Syd er iblandt.

At der skal spredes nogle næringsstoffer ud på de polske marker for at hæve udbyttet, er det danske firma Maskinfabrikken Bredal A/S i Vejle helt med på. Bredal Maskinforretning har siden 1967 produceret kalk- og gødningsspredere og er nu i færd med at opbygge et eksportmarked til Polen.

De polske landmænd er godt klar over, at deres marker hungrer efter næringsstoffer. I mange år blev de kæmpe marker drevet af staten med den ineffektivitet, der var kendetegnende for så mange af de kommunistiske drevne virksomheder. Senere blev landbrugene udbudt til privatisering, men det kræver en vis startkapital at købe og drive så store brug, så en del af markerne har ligget brak og udpint i flere år.

Nu er der imidlertid ved at komme gang i landbruget, og som så meget andet i Polen går det fremad i den rigtig retning. Interessen for at drive moderne og effektiv landbrug er til stede, som det sås på en demonstration af Bredal-sprederne i det nordlige Polen i nærheden af byen Kamien.

Den fremviste maskine var en såkaldt kombispreder, som kan sprede både gødning og kalk. Der findes også en spreder, der udelukkende er beregnet til at sprede kunstgødning og som fås i en lifthængt model fra 1,4 kubikmeter til otte kubikmeter. Sprederne af denne type har arbejdsbredder fra 12 til 36 meter og derved en god, høj kapacitet til de store polske marker.

Anders Buhl fra Maskinfabrikken Bredal fortalte de polske landmænd - igennem sin polske tolk Beate - om kombisprederen. Kalken spredes op til 18 meter og gødningen op til 24 meter med standardudstyret. Med ekstraudstyr kan gødningen spredes helt op til 36 meter.

Spredningen kan foregå med op til 1,5 tons pr. minut. Sprederne fås som vogne med kapaciteter fra 2,6 kubikmeter op til 15 kubikmeter svarende til 21 tons kalk.

- Et særlig kendetegn ved Bredal-sprederen er den kørselsuafhængige dosering. Det vil sige, at uanset hvilken hastighed traktorføreren kører med, tilpasses doseringen automatisk, forklarede Anders Buhl, som også fremhævede, at sprederen anvendes i stor udstrækning på de større landbrug, hvor der stilles store krav til lave driftsomkostninger.

De polske landmænd var dog ikke umiddelbart parat til den efter polske forhold store investering hver for sig, men spekulerede stærkt i at købe en maskine sammen. Maskinfællesskab er en løsning, som også mange danske landmænd har fået øje på.

Læs også