Maltbyg i overvægt

(LANDBRUG SYD) En pæn høst omkring middel er stort set afsluttet – tørremaskinerne har stået stille – DLG Syd glæder sig over ny sort.

Årets høst er overstået. På få uger med eminent høstvejr har landmændene haft travlt i markerne, og allerede midt i august kan stort set alle melde, at høsten 2003 er sikkert i hus. Og det er en pæn høst, der nu ligger i lader eller på foderstoffer.

- Vi har haft en travl periode, hvor medarbejderne har arbejdet langt mere end normalt. De har hele tiden skullet være klar til at tage imod kornet næsten døgnet rundt syv dage om ugen, men nu er det overstået, og det er med tilfredshed. Landmændene kan være stolte over at have høstet på så kort tid, men vi skal også kunne håndtere det, og det er lykkedes, så vi er tilfredse, lyder det fra afdelingsdirektør Vagn Lind, DLG Syd, der har afdelinger i Brørup, Sejstrup, Agerbæk, Holsted, Hejnsvig og Kragelund ved Bække.

Han betegner høsten i det område som »meget normal«, hvor udbyttet af vårbyg dog har været over normal, og hans vurdering er, at også landmændene generelt er tilfredse med årets høst. DLG-direktøren kan dog ikke undlade at notere, at det ikke er i tørreriet, der i år er tjent penge for foderstofferne – kornet er i orden, når den kommer ind i en periode, hvor det har været så tørt med så megen sol.

- Den nye sort på det danske marked har vist, at den passer godt til både bonitet og vores kunders driftsform, siger Vagn Lind til Landbrug Syd.

Der er dog ikke meget, der kommer af sig selv, og som Vagn Lind siger:

- Vores kunder har gennem et flot driftsmæssigt arbejde sikret en meget flot kvalitet gennem en stor indsats med tilberedelse af et godt såbed som grundlag for et godt udbytte efterfulgt af en planlagt indsats med sikring mod svampe og eventuel mangel på vand, fortsætter Vagn Lind og siger, at der er en fornuftig økonomi i at producere en maltbygsort som Prestige.

DLG Syd modtager cirka 60.000 ton afgrøder i høstperioden, og heraf udgør maltbyg omkring 35.000 ton.

Læs også