Konsulenter: Xylanaseenzym er stadig på forsøgsniveau

(Effektivt Landbrug) Udviklingen indenfor foder går stærkt, og derfor holdes der hele tiden et vågent øje på, hvad der virker, ikke virker eller måske virker. Det skriver to østjyske svinekonsulenter og bidrager dermed til den debat om svinefoder og enzymer, som blev rejst i Effektivt Landbrug i sidste uge.

De 4 besætninger er 2 smågrise- og 2 slagtesvinebesætninger med over 10.000 grise produceret pr. år. Ved at sammenligne de sidste 9 måneder, med enzym, til de 12 måneder forinden, uden enzym, har vi forsøgt at finde effekten af det tilsatte enzym.

Det tilsatte enzymprodukt er Porzyme 9300 leveret i foder fra DLG. Erfaringerne fra de 4 besætninger er: Ingen positiv effekt af tilsætning af Porzyme 9300.

Hos de 2 smågrisebesætninger steg foderforbruget med henholdvis 0,07 og 0,09 FEsv pr. kg tilvækst. For slagtesvinene blev der målt forskelle på 0,18 og 0,23 FEsv ekstra pr. kg tilvækst. Hos slagtesvinene var der desuden tegn på, at foderblandingen med tilsat enzym var sammensat af dårligere råvarer. Der var heller ingen forbedringer af daglig tilvækst.

Resultaterne fra de ovenstående 4 besætninger er praktiske erfaringer som dermed, ligesom de rigtige forsøg, placerer xylanaseenzym tilsætningen i gruppen af produkter, som »måske virker«.

Eksempel: Slagtesvinefoder med enzym angives med henholdsvis 103 FEsv og 108 Enzym FEsv. Når prisen pr. FEsv skal regnes ud, bruges de 108 FEsv, da det gør blandingen billigere – men er der 108 Fesv?

Hvis foderprisen oplyses til 118 kr./100 kg er den rigtige pris 1,14 Kr/FEsv. og ikke 1,09 Kr./FEsv

Vores egne praktiske erfaringer og diverse forsøg viser uklarhed omkring effekten af tilsat xylanaseenzym. Ved Østjysk Svinerådgivning regner vi ikke med enzymfoderenheder, og det er alle foderstoffirmaer i vores område, inkl. DLG, informeret om. Østjysk Svinerådgivning følger selvfølgelig udviklingen ved at måle effekten i praksis, og de seneste forsøgsresultater om enzymernes virkning.

Læs også