Dramatiske forringelser i finanslov

- Når det gælder forskning- og videnformidling er finanslovsforslaget langt fra slagkraftigt og ambitiøst nok til at sikre dansk landbrug og fødevareindustris førerposition i den internationale konkurrence. Tværtimod skæres der godt 50 millioner kroner fra Fødevareministeriets forsknings- og innovationsmidler, og konsulentordningerne på 75 millioner kroner, der skal sikre landmændene den nyeste viden, falder bort.

Peter Gæmelke fremhæver desuden det paradoks i finanslovsforslaget, at mens EU vil bruge flere penge på udvikling af landdistrikter, så har regeringen skåret i midlerne til den medfinansiering, der er en forudsætning for at modtage EU-midler. Dermed afskærer regeringen Danmark fra at få del i EU-midlerne, fordi den vil spare penge i husholdningsbudgettet.

Endelig efterlyser præsidenten en finanslov, der tager den truende fedme-epidemi alvorligt.

- Jeg savner nogle slagkraftige kost- og ernæringsmæssige tiltag, der kan bidrage til folkesundheden.

Læs også